Nova emisija Zajedno sa svetim Dominikom

U listopadu naš serijal od deset emisija Zajedno sa svetim Dominikom vodile su s. Josipa Otahal i s. Manes Puškarić. Tema emisije bila je dominikanska duhovnost.