Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA

TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA 2

10 000 ZAGREB

KLASA: 112-03/24-01/01

URBROJ: 251-628-00-24-1

Zagreb, 22.04.2024.

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blažena Hozana raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

 

 ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE

  • jedan (1) izvršitelj/ica u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme – na adresi Trg kardinala Franje Šepera 2, Zagreb.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

 

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Blažena Hozana, Trg kardinala Franje Šepera 2, 10 000 Zagreb

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 Natječaj traje od 23.04.2024. do 02.05.2024. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.

Ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.

Radionica „Osnaživanje odgojitelja kroz osobni i profesionalni razvoj“

 U našem vrtiću, 12.02.2024. održana edukacija za odgojitelje radioničkog tipa koju je vodila mag.preasc.educ. Lana Kihas Pranjić.

I sama odgojiteljica s višegodišnjim iskustvom u vrtiću, a danas poduzetnica, mentorica i edukatorica, Lana nas je uvela u temu “Osnaživanje odgojitelja kroz osobni i profesionalni razvoj”. Radionica je sadržavala puno zanimljivih igara, praktičnih zadataka i alata kako osvijestiti kako stojimo u svom osobnom, ali i profesionalnom razvoju. Važnost otvorenosti za učenje, rad na sebi i iskrena, konstruktivna komunikacija gdje se čuje svaka osoba u kolektivu, ključne su smjernice za uspjeh neke zajednice.

Ova podržavajuća, zanimljiva i praktična radionica može nam biti poticaj na razmišljanje i polazišna točka za daljnje razvojne promjene.

Maja Međimorec, odgojiteljica

Božićna priredba

Ponovno je dvorana bila premala, ponovno nije bilo dovoljno stolica. Međutim, ovo nisu riječi nezadovoljstva, već samo potvrda koliko mi roditelji cijenimo trud vrtića i želimo uživati u našim mališanima. Osobno, bilo bi mi jako žao da sam morao propustiti ovu priredbu, zapravo pravu svečanost, jer propustio bih puno toga. Onako faktografski, propustio bih dva nadahnuta pjevačka nastupa odgojiteljica. Propustio bih one najmanje, ali i najslađe, Anđele s pjesmom i recitacijom, pa onda one malo starije Leptiriće s istim programom. Pa onda poseban program grupe Ribice pod nazivom „Božić naših starih“ i za sami kraj sjajan igrokaz najstarije grupe Smješkići pod nazivom – „Isus u vrtiću“.

Međutim, cijela priredba bila je puno više od tih nekoliko vrijedno pripremanih nastupa. Bilo je to preko sat vremena ispunjenog pravim blagdanskim, božićnim ugođajem. Bilo je tu treme, stida,  srama, nekoliko bjegova u zagrljaja mame, onako za završno ohrabrenje… Bilo je i puno osmijeha, širom otvorenih očiju onog trena kad su s pozornice vidjeli dupkom punu dvoranu. Pa onda pokoje suzno oko, mame, bake, sestre, tete… Bilo je i smijeha, radosti, pljeska, ovacija, pravih nagrada za puno ljubavi i truda koji su uloženi u pripremu cijele priredbe. Najviše je bilo one iskrene dječje sreće i veselja s kojom su nam ponovno pokazali kako su oni zapravo puno veći, zreliji i pametnije nego što mi mislimo. Sjajno su nam dali uvid što i koliko mogu uz podršku svojih najbližih i najdražih, ali i lijepo poručili svima što je zapravo pravo značenje Božića.

I zato, da završimo onako kako je priredba počela, s pjesmom „Raduj se o Betleme“. Radujte se i veselite, jer takvo je doba godine. Božić nam stiže, rođenje maloga Isusa, vrijeme sreće i radosti, a boljeg uvoda u ovaj božićni vikend nismo mogli dobiti.

Marko Šapit

Posjet svetog Nikole

I ove godine nas nije zaboravio posjetiti dobri sveti Nikola koji je došao u naš vrtić u utorak 5. 12. 2023. kako bi razveselio svu  djecu. Kroz aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja djeca su se pripremala za njegov dolazak i veselo ga iščekivala. Slikovnice, priče i pjesmice o svetom Nikoli poticale su djecu na verbalno izražavanje, prepričavanje, recitiranje, pažljivo slušanje i razgovor, bogaćenje rječnika i usvajanje novih pojmova. Likovne aktivnosti bile su poticaj za razvoj kreativnosti i senzibiliteta za različita likovna sredstva i materijale. Veliko uzbuđenje vladalo je tijekom posjeta kada je sveti Nikola zajedno s anđelima posjetio sve skupine našeg vrtića i obradovao djecu  slatkim paketićima, dok su mu djeca zauzvrat pjevala i recitirala.

Blagoslov adventskih vjenčića

Blagoslov adventskih vjenčića i paljenje prve svijeće proslavili smo s djecom u ponedjeljak 4. 12. 2023. u našoj samostanskoj kapelici bl. Hozane. Svaka skupina, zajedno sa svojim odgajateljima, donijela je svoj vijenac na blagoslov. Naš župnik vlč. Ivan izrekao je kratki nagovor o simbolici kruga, značenju i simbolici četiriju svijeća na vijencu i kako pripremiti svoje srce za Isusov rođendan.

Adventska radionica u vrtiću

I ove smo godine održali adventsku radionicu za roditelje i djecu u našem vrtiću. Radionica se održala 30.11.2023. godine od 15 do 17 sati, a na njoj su roditelji sa svojom djecom izrađivali adventske vijence koje su ponijeli svojim domovima i koji će već u nedjelju, onu prvu adventsku, zasvijetliti za obiteljskim stolom. Radni prostor bila je vrtićka dvorana i veliki hodnik. Roditeljima i djeci bili su ponuđeni različiti materijali, svijeće, ukrasi, koluti i ostali prirodni materijali  koji su im poslužili za izradu jedinstvenih vijenaca. Djeci su ovakve radionice posebno uzbuđenje i radost, a roditeljima i djelatnicima dječjeg vrtića prilika za suradnju, razgovor i druženje. Veselimo se ovakvim druženjima i u budućnosti!