Održan duhovno – adventski susret za roditelje

U našem dječjem vrtiću je 13.12.2022. godine održan duhovno-adventski program za roditelje kao priprava za Božić.

Duhovnu obnovu vodio je fra Ivan Matić, voditelj Kuće Tabor. Fra Ivan Matić nas je uveo u program duhovne obnove molitvom i pjesmom. Snažnom porukom dotaknuo se otajstva Božića koje je najsnažnija slika koju možemo promatrati. Ono što je naglasio kao bitnu stavku hoda prema Božiću jest susret s Gospodinom. Priprema za taj susret događa se upravo u vremenu Adventa. Molitva, svakodnevno vršenje dobrih djela, svete mise zornice neki su od načina približavanja Gospodinu. Gospodin dolazi u svojoj malenosti, rađa se u mjestašcu Betlehemu, siromašnoj štalici. Ipak, za nas je ta siromašna štalica najveće bogatstvo jer se u njoj susrećemo s Isusom koji je Spasitelj te želi doći do svakog čovjeka.

Duhovnu obnovu je fra Ivan Matić završio poticajnim citatom “Ja sam s vama do svršetka svijeta!” oslanjajući se na Isusovu potvrdu nama da svakodnevno imamo priliku susresti se s njime u svetoj Euharistiji. Zahvaljujemo fra Ivanu Matiću i vjerujemo da nas je ova duhovna obnova sve obogatila, da smo na trenutak zastali i približili se Gospodinu te na taj način djelovali na našu pripremu za blagdan Božića.

Ana-Bruna Ištuk, odgojiteljica

Sveti Nikola podijelio darove djeci

I ove godine nas je, 6.12., u utorak, posjetio sv. Nikola. Ovaj zaštitnik djece je u pratnju poveo dva pomoćnika anđela koji su ga vodili kroz dječji vrtić i pomagali mu dijeliti darove. Sv. Nikola je posjetio jasličke skupine u kojima je podijelio darove, a onda je svoj put nastavio prema vrtićkim skupinama. Djeca su ga uzbudljivo čekala i za njega pripremila pjesmu, ples i recitacije te mu na taj način iskazala zahvalnost i čestitala mu imendan.

Sv. Nikola je pohvalio djecu za njihovu dobrotu, pomaganje, dijeljenje i vrline koje su pokazivali tijekom cijele godine te ih podsjetio da je to ono što je najbitnije – ljubiti kako bismo i sami bili ljubljeni. U svakoj je skupini podijelio poklone djeci i odgojiteljicama te nas sve pozdravio s blagoslovom do sljedećeg susreta.

Dragi sv. Nikola, hvala ti, do sljedeće godine!

Blagoslov adventskih vijenaca

U ponedjeljak, 28.11.2022. godine, blagoslovili smo adventske vjenčiće koje je svaka skupina izradila za svoju sobu dnevnog boravka te smo zajedno upalili prve svijeće na njima. Naš župnik Ivan Filipčić je molitvom blagoslovio vrijeme pred svima nama, vrijeme iščekivanja malenog Isusa. Starija jaslička skupina i sve vrtićke skupine sudjelovale su te molitvom i pjesmom uveličale ovaj događaj.

Neka nam je svima sretan i blagoslovljen hod kroz ovo vrijeme došašća!

Adventska radionica za roditelje

U utorak, 22.11.2022. od 15:00 do 17:00 sati u vrtiću smo imali adventsku radionicu na kojoj su roditelji sa svojom djecom  izrađivali adventske vijence. Vrtićka dvorana i naš veliki hol bili su ispunjeni šarolikošću materijala, svijeća i ukrasa od kojih su nastali vrlo originalni i kreativni adventski vijenci. Djeca su bila posebno razigrana ali i ponosna jer su zajedno sa svojim roditeljima izrađivali adventske vijence koje su nosili doma. Već na prvu nedjelju došašća u  njihovim obiteljima na adventskom vijencu  biti će upaljena prva adventska svijeća.

 

Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje

U vrtiću s djecom smo obilježili Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na  žrtve  Vukovara i Škabrnje. Djeca vrtićkih skupina su sa svojim tetama zapalili svijeće duž ulice Grada Vukovara i kod spomenika prvog hrvatskog prisjednika Franje Tuđmana.

Lutkarski mjuzikl Pingvin u Hrvatskoj

Lutkarski studio „Suncokret“ iz Splita 18.10.2022.  izveo je za djecu našeg vrtića lutkarski mjuzikl „Pingvin u Hrvatskoj“.

To je priča o ljepotama Hrvatske ispričana kroz slučajni posjet jednog pingvina lijepoj našoj domovini. Preko Dalmacije i tisuću otoka, Plitvičkih jezera, planina i nizina, Istre, Gorskog kotara, Zagreba, zagorja i Slavonije, pingvin se susreće s novim prijateljima: psom dalmatincem, ličkim medom, orlom, istarskom kozom, vjevericom Zagi i konjem lipicancem. Svatko od njih pokazuje mu dio ljepote Hrvatske.

Lutkarski mjuzikl je edukativan, zabavan, raspjevan i interaktivan tako da su uživali i mali i veliki gledatelji.

Zahvala za kruh i plodove zemlje

U ponedjeljak, 17. listopada 2022. godine, obilježili smo Dan zahvalnosti za plodove zemlje i Dan kruha. Svetom misom smo iskazali Bogu zahvalu za plodove zemlje i sve darove kojima nas svakodnevno blagoslivlja.

U samostanskoj kapelici naših sestara dominikanki okupili su se roditelji, djeca i djelatnici našeg dječjeg vrtića te su u zajedništvu slavili svetu misu koju je predvodio naš župni vikar vlč. Milan Dančuo. Program prije mise (kratki igrokaz) izvela je vrtićka skupina Smješkići, a molitvu vjernika i prinos darova predškolska skupina Bubamare. Djeca su također animirala misu pjevanjem te svojim glasovima uveličala slavlje.

Nakon mise, na hodniku vrtića, kapelan župe, vlč. Milan Dančuo blagoslovio je darove roditelja- kiflice, kolačiće, torte… koje su roditelji pripremili i donijeli te smo se istima častili.

Čašćenje i druženje u hodniku i vanjskom prostoru dječjeg vrtića razveselilo je i male i velike. Ovakvo zajedništvo uvijek je posebno iskustvo i prilika za zbližavanje, povezivanje i međusobno obogaćivanje.

Zahvaljujemo ponajprije Gospodinu na zajedništvu, a onda i djeci, roditeljima koji su obogatili naše stolove raznim proizvodima te pokazali svoja izvrsna kulinarska umijeća, našim kuharicama koje su nas također počastile te svima koji su na bilo koji način sudjelovali i uveličali ovaj dan.

Neka nas sve blagoslovi Gospodin i neka nas i dalje nagrađuje svojim obilnim darovima.

 Odgojiteljica Ana-Bruna Ištuk

Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA

TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA 2

10 000 ZAGREB

 

KLASA: 112-01/22-01/02

URBROJ: 251-628-01-22-01

Zagreb, 30.09.2022.

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

Na temelju  članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blažena Hozana raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta

ODGOJITELJ/ICA  PREDŠKOLSKE DJECE

  • dva (2) izvršitelj/ica u radni odnos na određeno puno radno vrijeme – na adresi Trg kardinala Franje Šepera 2, Zagreb i   Velimira Škorpika 8, Šibenik.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente :

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)-ne starije od 30 dana od dana objave natječaja
  • ERPS (elektronički zapis radno-pravnog statusa) iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -ne starije od 30 dana od dana objave natječaja

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola pod istim uvjetima. (Članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, 69/17)

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Prijave za natječaj dostavljaju se na adresu:

Dječji vrtić Blažena Hozana, Trg kardinala Franje Šepera 2, 10 000 Zagreb

Dječji vrtić Blažena Hozana Podružnica u Šibeniku, Velimira Škorpika 8, 22 000 Šibenik

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj traje od 04.10.2022. do 11.10.2022. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnim pločama vrtića.

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.

Ustanova zadržava pravo poništenja natječaja.