Tri rođene sestre Jagica, Aurelija i Trpimira Barišić i s. Dolores Matić sudjelovale su na susretu duhovnih zvanja u Mliništu. Prenosimo opširniju vijest sa portala IKA

Preporučamo