Blažena Ozana Kotorska – žena susreta s Bogom i čovjekom naslov je Zbornika radova međunarodnog studijskog dana o 450. obljetnici blaženičine smrti održanog u Kotoru 28. travnja 2015. Zbornik je uredila dominikanka s. Ana Begić, a posvećen je posthumno dominikancu fr. Marijanu Biškupu u znak zahvalnosti za njegovo dugogodišnje zauzeto promicanje štovanja blažene Ozane.

Predgovor je napisao biskup kotorski u miru mons Ilija Janjić, a uvodnu riječ vrhovna poglavarica dominikanki s. Jaka Vuco. Zbornik donosi devet izlaganja različitih autora, te osvrt na proslavu 450. obljetnice smrti bl. Ozane. Pogovor je napisala s. Katarina Maglica, OP. Slijede sažetci iz recenzija dr. Ivana Armande, prof. dr. Vladimira Dugalića te prof. dr. s. Hedvig Deák, OP.

Naslovi i autori obrađenih tema su sljedeći:

  1. Mons. dr. sc. Tomo Vukšić, biskup koadjutor Vrhbosanske nadbiskupije:

BLAŽENA OZANA KOTORKA (1493. – 1965.) – EKUMENSKA SVETICA

      2. Dr.sc. Zvonko Džankić, OP:

RAD O. ANĐELA MARIJE MIŠKOVA NA OZANINOJ BEATIFIKACIJI

       3. Dr. sc. Vito Tomás Gomez Garciá, OP, postulator za kauze svetaca:

BLAŽENA OZANA IZ MANTOVE I BLAŽENA OZANA KOTORSKA: SLIČNOSTI I RAZLIKE

  1. Doc. dr. sc. Martina s. Ana Begić, OP:

BLAŽENA OZANA KOTORSKA – ŠTOVATELJICA EUHARISTIJE, BLAŽENE DJEVICE MARIJE I SVETACA

  1. Mr. sc. Robert Tonsati:

SAME USRED GRADSKE GUŽVE – ANAHORETKINJE U ZAPADNOM KRŠĆANSTVU

  1. Izv. prof. dr. sc. Vladimir Lončarević:

APOTEOZA KRIŽA –BLAŽENA OZANA KOTORSKA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI

  1. Prof. dr. sc. Marijan Biškup, OP:

BLAŽENA OZANA KOTORSKA U IKONOGRAFIJI

  1. Dr. sc. Tanja Baran:

DOPRINOS GLASA KONCILA ŠTOVANJU BL. OZANE KOTORSKE

  1. Dr. sc. Dejan Turza:

ŠTOVANJE BLAŽENE OZANE U KOTORU

Zbornik izdaje Kongregacija sestara dominikanki.

„Ozana je žena susreta s Bogom i čovjekom, hrabra i odlučna, pokornica, mirotvorka, zagovornica i savjetnica, mističarka i ljubiteljica siromaha. Dva otvora na ćeliji asociraju na njenu povezanost i boravak u društvu s Bogom i čovjekom. Između njih odvija se Ozanin molitveni život, klanjanjem i meditacijo, pokorničkim činima i ekstazama.“

( iz Pogovora)

s. Blaženka Rudić

Preporučamo