Na kavi u listopadu su postulantica Antonija Šutalo (sada novakinja s. Marta Marija) i novakinja s. Anđelina Radoš. Tema kave jest njihova početna formacija, život u postulaturi i novicijatu uz molitvu.

Preporučamo