Na kavi u kolovozu je s. Antonija Matić. Tema kave je rođenje, život i smrt svetog Dominika, osnutak prvih sestara te pastoralno djelovanje sestara među najmlađima.

Preporučamo