U sedmoj epizodi o dominikancima na hrvatskim prostorima tema je o umjetnosti i propovijedanju, a sugovornik je fr. Marko Bobaš.

Preporučamo