Služba dobrog pastira jest ljubav.

Dobri pastir život svoj polaže za ovce svoje. Postoji razlika između dobroga i lošeg pastira. Sv. Toma Akvinski objašnjava da dobar pastir ide za dobrom svoga stada, a loš pastir za osobnom koristi i ne podnosi sjaj istine, zato:  Jao pastirima koji pasu sebe.

Stado je djelo Božjeg stvaranja, stvoreno u Isusu Kristu za dobra djela.

Dobar pastir se danonoćno preispituje: Jesam li u Bogu? Je li moj život usidren u Ljubavi Božjoj? Gdje je moje stalno mjesto, gdje moje srce prebiva? Posredujem li povjerenom mi stadu Ljubav ili svoja emocionalna stanja? Koga i što odabirem, koga zastupam i svojim životu potvrđujem?

Pogubno je zadržavati se blizu osoba u liku pastira ovoga svijeta koji gaze Kristov nauk i preziru služenje Bogu u veselju. Tada je dovoljno stresti prašinu sa svojih nogu i poći dalje vjeran Bogu, ususret vječnom životu. Biti i ostati u miru, s molitvom i ljubavlju za one koje se ostavlja iza sebe.

Duhovni spas stada je važniji od tjelesnog života pastira, zato: Dobri pastir polaže svoj život za ovce svoje. Primjer za taj nauk dao nam je sam Isus: Ako je Krist položio svoj život za nas, i mi smo dužni život svoj polagati za braću i sestre.

Od dobrog se pastira traži da bude odgovoran i da ljubi ovce, njegova ljubav je stvaralačka.

Reče Isus: Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke. Otac moj, koji mi ih dade, veći je od svih i nitko ih ne može ugrabiti iz ruke Očeve. Ja i Otac jedno smo.

Kad je redovnica, sestra sv. Tome Akvinskog, upitala svoga učenog brata: Reci mi, kako se postaje svet?, ovaj je odgovorio: Sestro, treba htjeti i svaki dan započeti kao prvi put!

Milosrđe je temelj na kojem počiva život dobroga pastira, a zadaća dobrog pastira jest pomagati svakom članu svoga stada na njegovom putu svetosti, na putu života vječnoga – i to svakoga dana kao prvi put.

s. Mirjam Peričić OP

Preporučamo