Naša mala knjižnica Ibis grafike je projekt u kojeg smo se prvi put uključili ove pedagoške godine. Cilj projekta je popularizacija čitanja među djecom na način da se ponudi djeci knjiga koja zaokuplja pažnju svojim cjelokupnim sadržajem, potiče na čitanje uz promišljanje i aktivno sudjelovanje. Projekt je interaktivan, međunarodan, uz razmjenu pisama, književnih junaka, likovnih radova i raznih ideja. Od svih aktivnosti možemo istaknuti da smo oformili svoju malu vrtićku knjižnicu u prethodniku vrtića gdje djeca i roditelji mogu posuđivati dječje knjige, ali i stručnu literaturu po starom principu kartončića. Izradili smo svog knjižnog junaka – Baku i poslali DV Dječji svijet iz Varaždina, a dobili lutku Uha- među djecom nazvane Čujka, Uška. Veselimo se daljnjem tijeku projekta.

Preporučamo