U rujnu na kavi s dominikankama je s. Barbara Bagudić. S. Barbara odgovorila je kako Crkva gleda na anđele, zašto je naša Kongregacija pod zaštitom svetih anđela čuvara te o svome pozivu i monodrami o bl. Ozani Kotorskoj.

Preporučamo