Dominikanski red se spominje danas, 24. svibnja, prijenosa tijela sv. Dominika u novi mramorni grob u Bologni. Sv. Dominik je po svojoj želji bio pokopan u crkvi sv. Nikole. Na zahtjev pape Grgura IX. tijelo sv. Dominika je preneseno u novi grob na dan 24. svibnja 1233.

U jubilejskoj godini ovaj će se spomen posebno svečano proslaviti na grobu sv. Dominika u Bologni. Na tom slavlju nazočit će i 9 naših sestara na čelu s časnom majkom s. Jakom Vuco.

Preporučamo