Prema starom običaju djeca našeg vrtića, danas su pjevala sv. Martinu. Kroz cijeli tjedan pripremali su različite aktivnosti, a djeca u svim skupinama izrađivala su lampione. Poželimo i mi biti kao svjetlo lampiona koje raspršuje tamu kao što je bio sv. Martin. Uvijek hrabri, milosrdni i velikodušni.

 

Preporučamo