Dan kruha u vrtiću

U srijedu 20. listopada obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. O kruhu smo slušali i pjevali, pokušali ga i umijesiti, a ono što smo kod kuće ispekli, donijeli smo na blagoslov. Naše je košarice pune kruhova raznih veličina i oblika blagoslovio fr. Srećko. Zatim smo zajedno molili, za kruh zahvalili, podijelili ga s prijateljima i blagovali.

Proslava Dana kruha u vrtiću

U srijedu, 14. listopada, obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. Prethodnih smo dana čitali i pjevali o kruhu, bojali i mijesili tijesto i trudili se biti dobri kao kruh. Na sam smo dan zahvalili Bogu za kruh koji svakog dana primamo te molili blagoslov. Potom smo po skupinama blagovali kruh koji su nam ispekle naše tete kuharice.

Korizmene aktivnosti u vrtiću Korčula

Vrijeme korizme u našem vrtiću započeli smo aktivnostima kojima kod djeteta potičemo rast u ljubavi i suosjećanju prema bližnjima i prema Bogu. Promatrajući i otkrivajući proljetno buđenje, promatramo i uživljavamo se u prispodobu o Dobrom pastiru, milosrdnom Samarijancu kroz likovne, stvaralačke, scenske, glazbene i motoričke aktivnosti.