Djeca starije vrtićke skupine “Ribice”  24.10. posjetile su šetnicu i centar “Kanal Svetog Ante”. Djeca su puno naučila o nastajanju kanala, o rijeci Krki, njenoj povezanosti s morem, kako se more i rijeka miješaju, o biljnom i životinjskom svijetu ovog područja. Kako trebamo čuvati i ne zagađivati okoliš. Sve im je bilo zanimljivo vidjeti i slušati u novouređenom i otvorenom centru. Imali smo vremena i uživati u predivnoj prirodi u igri.

Preporučamo