Djeca iz cijelog vrtića na Čistu srijedu su bila na obredu pepeljanja u kućnoj kapeli posvećenoj Gospi od Ružarija. To je stari običaj koji se na čistu srijedu-Pepelnicu obavlja u crkvama diljem svijeta.

Preporučamo