Dana 18.studenog 2022., don Josip Mudri je održao duhovnu obnovu za novakinje na Korčuli. Duhovna obnova se sastojala od jednog predavanja u petak prijepodne na temu  „Kreposti na putu duhovnog rasta”.

Fokus don Josipa je bio na temeljnim, teologalnim krepostima koje su nam darovane, odnosno ulivene sakramentom krštenja. Tri su takve kreposti: vjera, nada i ljubav.  Nazivaju se i nadnaravnim krepostima jer čovjeka uvijek usmjeravaju na Boga. Temelj su moralnim, evanđeoskim, ljudskim krepostima koje stječemo za života. Poticajne, odgojne metode naših roditelja da činimo dobro su primjer takvih kreposti. Kršćanske kreposti, tj. njihova bit je činiti što je Bogu milo, a ne samo ono što je dobro. Pozivaju nas da svoj pogled usmjerimo k Bogu i tako nasuprot pukom humanizmu otvorimo  vertikalnu dimenziju u stvarnosti kojoj jesmo.

Vjera je prva u nizu kreposti – iz nje proizlaze sve ostale kreposti. Upućuje nas na promatranje stvorenih dobra iz kojih zaključujemo postojanje i opstojnost Boga, prvenstveno kao Stvoritelja. Na taj način nam Bog ulijeva povjerenje. Vjerujemo u Njegovu želju za spasenjem čovjeka.

Motivacija i razlog kršćanske kreposti nade jest Bog. Podsjeća nas da nismo sami i da je Bog milosrdan. Krajnji cilj nade u Bogu je vječna nagrada.

Ljubav je kraljica svih kreposti. Vertikalna dimenzija ljubavi budi u nama nagnuće da ljubimo Boga zbog Boga, bez koristi, dok je ljubav prema bližnjemu rezultat te ljubavi. Vjera i nada dolaze prije ljubavi. Kada ljubav dođe, sve joj se pokorava.

Materijal za pripremu predavanja don Josipa Mudrog  je knjiga „Put prosvjetljenja“ Miljenka Sušca. 

S.Josipa Budimir

Preporučamo