Crkva sv. Jurja u Subotici nedavno je dobila nove vitraje dviju dominikanki, Ozane Kotorske i Margarite Ugarske. U župi žive vjernici Hrvati i Mađari. Tako su već neki prozori oslikani hrvatskim i mađarskim svecima i blaženicima donacijama vjernika. U više sfere crkvenog svoda smjestio se sv. Dominik. Vitraj je dar sestara dominikanki koje u ovoj župi djeluju 75 godina.

Preporučamo