Dječji vrtić Blažena Hozana

Zagreb, Trg kardinala Franje Šepera 2

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe           

predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2022./2023.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić Blažena Hozana  zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će

od 02. do 13. svibnja 2022. godine

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

 

 1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

 

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2022. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 7,00 do 17,00 sati)

 

 1. PROGRAM PREDŠKOLE (250 sati godišnje)

 

2.1. obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom

 

 1. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

 

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

 1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis i obrazac za inicijalni razgovor (obrasci dostupni u dječjem vrtiću i na web-stranici: www.dominikanke.org )
 2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta

(bez obzira na datum izdavanja isprave)

 1. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika
 2. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
 3. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić

 

Svu potrebnu dokumentaciju za upis  možete donijeti osobno u Dječji vrtić ili poslati na   E-mail adresu: vrtic.blazena.hozana@zg.t-com.hr

 

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja/skrbnika djece s prebivalištem na području Grada Zagreba za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja koji žele katolički odgoj djeteta, roditelja koji imaju već upisano jedno ili više djece u naš vrtić, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, djeca iz obitelji s troje ili više malodobne djece te djeca koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

 1. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije i obavljenih inicijalnih razgovora roditelja/skrbnika, uz nazočnost djeteta, sa stručnim timom dječjeg vrtića.

Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnoj ploči dječjeg vrtića 26. svibnja 2022.

Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 10. lipnja 2022.

O žalbama roditelja/skrbnika odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

 1. UPIS

Djeca primljena u dječji vrtić upisuju se temeljem ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2022. ili do uključivanja djeteta u program.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2022. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u program tijekom cijele pedagoške godine u dječji vrtić ako ima slobodnog mjesta.

PRIJE UPISA DJETETA RODITELJ/SKRBNIK OBVEZAN JE:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa.

 

KLASA: 601-02/22-06/04

URBROJ: 251-628-01-22-01

Zagreb, 29.04.2022.                                                                                             Ravnateljica:

 1. Antonija Matić

 

 

Preporučamo