Evanđelje 5. vazmene nedjelje nastavak  je usporedbe o trsu i lozi, što smo slušali prošle nedjelje. Nakon tumačenja povezanosti trsa, loze i vinogradara kojom izražava jedinstvo između njega, Oca i učenika, Isus daje zapovijed ljubavi.

U našem poimanju ljubavi ne bi nam se baš svidjelo na nas netko ljubi zato što mu je to naređeno ili zapovjeđeno. A niti da nama netko naredi i zapovjedi koga ćemo ljubiti. U našem poimanju, najčešće, ljubav je emocija koja izaziva ugodnost, sreću, naš slobodan izbor kome ćemo pokloniti tu emociju i od koga ćemo primiti za uzvrat.

Zapovijed na koju misli Isus nije izvanjska naredba, nego unutarnje slaganje, prianjanje uz plan onoga drugoga. Isus kaže da je i on čuvao zapovijedi svoga Oca te ostaje u Očevoj  ljubavi. Čuvao ih je, ne kao sluga, nego kao sin, kao prijatelj. Na isti način će i učenici ostati u njegovoj ljubavi. Čuvanje Očeve zapovijedi Isus je ostvario savršenom poslušnošću Ocu u izvršenju plana spasenja. Isus nije birao koga će ljubiti. Ljubio je sve koje mu je Otac dao. Ljubio je sve prvi. Umro je ne samo za pravednike, nego i za grešnike. Takva ljubav opisuje se pojmom agape. Agape je ljubav koja ljubi neljubivo, ono što ne bismo nikada izabrali niti ljubili jer nam ne donosi nikakav užitak, niti zadovoljstvo, niti uzvrat.

 Isus kaže: Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Promišljanje o ovoj zapovijedi nam može biti uspješno, ali primjena teško ide. Teško, jer se naravan čovjek protivi duhovnome. Agape je plod loze koja je životno povezana s trsom, Isusom. Ona donosi potpunu radost koju obećava Isus. Takvu ljubav u naša srca razlijeva Duh Sveti. A Bog Duha ne daje na mjeru. Daje onima koji mole.

s. Blaženka Rudić OP

Preporučamo