Nedjelje poslije Uskrsa imaju zadaću da nam prodube osjećaj euharistije na koju se svake nedjelje okupljamo. Svetopisamski tekstovi pozivaju nas da dublje preispitamo svoju vjeru. A vjera traži mističnu dimenziju. Ona traži naše potpuno predanje. Predajući Kristu sebe dolazimo do iskustva vjere.

Isus nam u Evanđelju govori da je on trs, a mi loze. Ivanovo Evanđelje nudi nam mnoštvo atributa kojima Isus sam sebe naziva kako bi skrenuo pozornost na sebe kao središnjega nositelja i smisla čovjekove egzistencije: Ja sam “kruh života”, ja sam “svjetlo svijeta”, ja sam “vrata ovcama”, ja sam “dobri pastir”, ja sam “put, istina i život”, ja sam “pravi trs”.

Svaki put kad Gospodin govori “Ja sam” – kao da pada jedna koprena s njegove božanske i ljudske tajne. I kao da iznova sja na njegovu licu Božja slava, o kojoj govori na toliko mjesta u svojim spisima i sv. Pavao. Upravo zato Isus danas koristi prelijepu sliku trsa i loze želeći nas uvesti u jedan potpuno novi svijet. Želi nas uvesti u otajstvo vjere.

“Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar… Ja sam trs, vi loze.”

Kad smo jednom Kristu pristupili i kad nas je On primio, ostajemo s njime otajstveno vezani, baš poput trsa i loze. Poniremo u jedan novi svijet. Svijet, u kojem osjetimo i živimo Kristovu blizinu. Živimo zajedno s njime. Živimo u njemu i on u nama. Svakodnevni znak toga zajedništva je euharistija. Ona je sveti sastanak Boga i čovjeka. I upravo po našem zajedničkom okupljanju i izvršavanju onoga što nam Isus govori u svijetu ćemo biti prepoznati kao kršćani, kao oni koji su Isusovi. Oni koji su izabrani.

Jedino loza koja je na trsu donosi željeni plod. Jedino onaj koji slijedi Isusov poticaj na dobro je u stanju osjetiti korisne posljedice dobra. Samo oni koji su kao loza na trsu osjećaju koliko je lijepo i korisno biti Isusov suradnik.

Isus je izravan u svojem pozivu: „Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.“

Valja samo povjerovati i radovati se Božjoj snazi i blizini. Jer uistinu, bez njega ne možemo učiniti ništa.

“Ako Ti si Trs tada želim i ja Tvoja loza biti

jer tko Te voli ne želi se od Tebe odvojiti.

Tvoja loza zauvijek ja biti želim,

Ne dopusti da se od Tebe odijelim.”

 

s. Natalija Cindrić, OP

Preporučamo