Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA sestara dominikanki u Šibeniku je podružnica istoimenog zagrebačkog vrtića, nalazi se u sklopu Katoličkog školskog centra.

Ideja oca biskupa Ante Ivasa bila je otvaranje katoličkog vrtića uz Katoličku osnovnu školu, koja se ostvarila otvaranjem podružnice 20.08. 2016.

Vrtić je blagoslovio novoimenovani biskup Tomislav Rogić, a zašpočeo je s radom 1.9. 2016. sa dvije skupine, a sada ima 4 skupine djece.
Dominikanska karizma je služenje ISTINI, a istina se posreduje ljubavlju i uvažavanjem svakog čovjeka. Na osobit se način ostvaruje u odgoju ljudske osobe, počevši od najranije dobi.

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA, podružnica u Šibeniku provodi 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

DV BLAŽENA HOZANA je katolički privatni vrtić. Odgojno-obrazovni rad odgojitelji prožimaju religioznom dimenzijom, koja je vrlo važna u cjelovitom razvoju osobe, jer :

– Dijete je spontano, otvoreno transcendentnome i religioznosti
– Dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja
– Mašta, intuicija, znatiželja i spontanost omogućuju stvaranje  autentičnih odnosa s drugima, a na poseban način s Bogom
– Pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere
– Potreba za cjelovitim odgojem

CILJ
Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, osposobljavajući ga za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

ZADAĆE kojih se držimo u odgojno-obrazovnom radu:
– Zadovoljavanje bioloških potreba djeteta
– Odgoj za ljudske i kršćanske vrjednote
– Promicanje stvaralačkih osobina djeteta
– Ostvarenje samostalnosti i kompetencija
– Osigurati kvalitetu življenja razvijajući temeljne odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu
– Odgoj za odgovorno ponašanje
– Kvalitetan odnos s drugima, posebno s različitima

ODGOJNE SKUPINE:
– 1 mješovita jaslička odgojna skupina
– 3 mješovite vrtićke odgojne skupine

PROGRAMI
DV BLAŽENA HOZANA provodi primarni desetsatni program obogaćen programom katoličkog vjerskog odgoja predškolske dobi, program predškole kroz redoviti desetsatni program.

Programom potičemo:
– tjelesni razvoj socio-emocionalni razvoj
– intelektualni razvoj
– socijalni razvoj
– duhovni razvoj

Uz redoviti program, program predškole koji se provodi unutar redovitog desetsatnog programa namijenjen djeci koja su uključena u redoviti program, ponuđeni su i kraći programi, tečajevi koji se ostvaruju dva puta tjedno (za djecu od navršene 4 godine života)
– kraći sportski program
– engleski jezik
– zbor

RADNO VRIJEME VRTIĆA:

Od 6:30 do 16:30 sati

Smjenski rad vrtića od 6:30-16:30 ili popodne od 12:00-20:00 sati

Djelatnici DV Hozana podružnica u Šibeniku:

  • Voditeljica
  • 2 stručna suradnika: pedagoginja i edukacijska rehabilitatorica
  • 8 odgojiteljica + 2 odgojiteljice na zamjenama
  • 3 spremačice + 1 na zamjeni
  • 1 administrativni djelatnik – servis služba
  • Viša medicinska sestra – volonter

 

Preporučamo