Božićna priredba održana je 19.12. 2023 u 18.00 sati u Domu kulture Korčula. Sudjelovale su starija jaslička skupina “Cvjetići”, vrtićke skupine “Ribice” i “Zvjezdice” te predškolska skupina “Leptirići”.

Preporučamo