Kao priprema, prije prve adventske nedjelje organizirane su radionice za roditelje na kojima su se izrađivali adventski vijenci. Najviše se roditelja odazvalo u najstarijoj skupini “Ribice”.

Preporučamo