Dane kruha i dane zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo u utorak, 17.10. Vrtićke skupine pripremile su plesnu točku i pjesme na dvorištu. Djeca su donijela razne vrste peciva koje je don Donald Marković blagoslovio i koja smo na kraju zajedno blagovali.

 

Preporučamo