Na predzadnjoj kavi u jubilarnoj 800. godini od smrti sv. Dominika su Ana (danas s. Dominika) Ćurić i Anđelina (danas s. Josipa) Budimir. Pričale su o svojem odazivu, teškoćama odaziva i svojem pogledu na redovništvo.

Preporučamo