KORČULA

Samostan Anđela čuvara (osn.1905.)

Samostan Anđela čuvara u Korčuli zaživio je 1905. godine kao kuća matica nove Kongregacije koju je podigao iz postojećih zajednica u Šibeniku i Splitu hrvatski dominikanac o. Anđeo Marija Miškov. Samostan je odmah postao kuća novicijata. Godine 1906. otvoren je dječji vrtić. Privatna ženska građanska škola odobrena je 1910. godine, a pravo javnosti dobila je 1921.Godine 1915. otvorena je ženska pučka škola s pravom javnosti. Sestre su odgojile naraštaje djevojaka u kršćanskom i hrvatskom duhu. Tijekom II. svjetskog rata samostan je bio razrušen, a sestre su proživjele teške dane i godine. U vrijeme komunizma zabranjen je svaki javni odgojni rad. Sestre su od samih početaka na Korčuli skrbile za stare i nemoćne u staračkom domu Zaklonište. Otvorile su prvi laboratorij u gradu i počele sa zdravstvenom skrbi. Nakon ublažavanja političkih prilika 70 – ih godina prošlog stoljeća sestre su ponovno otvorile odgojno obrazovnu ustanovu dječjeg vrtića, a nakon otvaranja Doma zdravlja u Korčuli bile su većinski dio radnog osoblja. I danas je samostan Anđela čuvara kuća matica Kongregacije i kuća novicijata. Pod okriljem samostana djeluje dječji vrtić koji svojim radom obuhvaća sve dobne skupine djece. Sestre daju satove iz stranih jezika, fizike i matematike. Prisutne su u školskom vjeronauku i župnoj katehezi u Korčuli i okolnim župama. Geslo “BOGU, REDU, NARODU” pod kojim je o. A. M. Miškov postavio na noge Kongregaciju, sestre nastoje ostvarivati i danas.

Put sv. Nikole 31
20 260 Korčula
tel: 020/716-800
fax: 020/716-801
e-mail: sac@email.t-com.hr

VELA LUKA

Sv. Josip Radnik (osn.1928.)

Dominikanke su prvi puta došle u Vela Luku 1916.godine na inicijativu dominikanskih trećoredica koje su tamo osnovane 1898. godine. Vodile su kuhinju za siromahe, ali zbog nepovoljnih prilika nakon Prvog svjetskog rata su se vratile u korčulanski samostan. Sestre su drugi put došle u Vela Luku 1928. i otvorile vrtić. Počele su raditi i s mladeži te osnovale društvo Kćeri Marijine. Kršćanskim odgojem i obrazovanjem ženske mladeži, od predškolske dobi pa naprijed, preko katehizacije, pouka u crkvenom pjevanju, satova sviranja i ručnog rada, priprema na sakramente i crkvene blagdane, preko katoličkog djevojačkog društva “Kćeri Marijine” i Križarskog sestrinstva, sestre su unosile novu kvalitetu življenja u ovu sredinu, kao što čine i danas. Nanovo su oživjele dominikanske trećoredice i sestre skrbe za njihov duhovni rast skupa s braćom dominikancima iz Korčule.

Ulica br. 29, br. 5
20 270 Vela Luka
tel/fax: 020/812-478

Samostan Gospe od Ružarija (osn.oko 1300.)

Dominikanske trećoredice su prisutne u Šibeniku već od 1400. godine. Braća dominikanci su bili sestrama duhovnici i pred njima su sestre polagale zavjete. Kuća je kupljena 1865.i u njoj su sestre boravile do 2016. godine. U toj kući su sestre imale dječji vrtić od 1914. do 1945. godine. Ovaj apostolat su nastavile u novom vrtiću Blažene Hozane, podružnica zagrebačkog vrtića, koji je blagoslovljen 20. kolovoza 2016. godine. a nalazi se u sklopu Katoličkog školskog centra, gdje sestre sada imaju i samostan. Osim rada u vrtiću, sestre predaju vjeronauk u osnovnoj školi.

Velimira Škorpika 8
22 000 Šibenik

Samostan sv. Martina (osn. oko 1300.)

Spomen na koludrice uz crkvu sv. Martina potječe iz 1372.godine premda se ne navodi koje koludrice. Ali dominikanke su tu stoljećima obitavale, a i danas, pa se može smatrati da je o njima riječ. Prvi siguran spomen samostana dominikanki uz crkvicu sv. Martina iznad sjevernog ulaza u grad “Porta aurea” nalazimo 1555. u jednoj oporuci. Sestre u ovom samostanu su bile pod upravom Reda, ali nisu polagale nikakvih zavjeta, nego samo obećanje. Za vrijeme kuge koja je harala od 1783. do 1784. godine, sestre su morale napustiti samostan koji je bio spaljen. Nakon kuge su se vratile i počele obnavljati samostan. Najnovija obnova samostana i crkvice sv. Martina provedena je koncem 20. stoljeća. Sestre su dugi niz godina vodile liturgijsko pjevanje u crkvi sv. Duje te skrbile za crkveni prostor i ruho.

Majstora Jurja 17
21 000 Split
tel/fax: 021/345-671
e-mail: dominikanke_st@net.hr

Samostan sv. Katarine Sijenske (osn. 1955.)

Sestre su još koncem XIX. stoljeća dobile na dar zemljište na Škrapama / Blatine/. No, slijedom društvenih i političkih zbivanja na svoj posjed su došle tek 1955., i to u kućicu koju im je podigla vojska kao zamjenu za onu na nacionaliziranom zemljištu u Luci Lora. Godine 1967.  sestre su podigle veći samostan s kapelicom koja i danas služi kao župna crkva. Samostan i crkva danas vrve od brojne djece koja pohađaju župski vjeronauk, satove engleskog jezika i glasovira. Sestre su uvijek razvijale i njegovale bogat litugijski život župe, osobito radom s dječjim i mješovitim zborom.

Blatine 10
21 000 Split
tel: 021/536-464

E-mail: samostansvksienske@gmail.com

Samostan sv. Katarine mučenice (osn. 1955.)

Samostan braće porušen je 1943. pa su sestre iz sv. Martina pritekle u pomoć braći u vođenju domaćinstva, uređenju crkvenog prostora i ruha, ali nisu stanovale u samostanu. Nakon uređenja samostanskih prostorija sestre su se 1955. nastanile u samostanu. Osim domaćinstva, brige za crkvu i crkveno ruho sestre su preuzele vođenje dječjeg i velikog crkvenog zbora.

Hrvojeva 2
21 000 Split
tel: 021/344-987
fax: 021/345-987 (braća)

Samostan Bl. Hozane Kotorske (osn. 1938.)

Dominikanke su 1937. godine počele graditi svoj samostan na darovanom zemljištu u Trnju, a 1938. uselile u njega. Sestre su već na više mjesta djelovale u Zagrebu, ali nisu imale vlastite kuće, a željele su stvoriti prikladnije uvjete za dječji vrtić nego što su bili u Paromlinskoj ulici gdje su sestre radile s djecom. U Trnju je samostanska kapela ujedno bila i župna crkva. Nacrt i izgled samostana uklapao se u nacrt crkve Krista Kralja kojega je izradio naš veliki kipar Ivan Meštrović, a koji još nije u potpunosti ostvaren. U vrijeme domovinskog rata sestre su u samostanu imale Caritas te pomagale prognanicima nabavljajući i dijeleći potrebno za život.
Samostan u Trnju bio je, a i danas je, žarište mnogih apostolskih djelatnosti sestara. Sestre su uključene u župnu katehezu i crkveno pjevanje.

Osobito je razvijen i plodonosan odgojni rad s djecom u dječjem vrtiću. Sestre imaju sve dobne skupine, stručno osoblje, a kvalitetnim radom stvaraju radosno ozračje u kojem djeca rado borave.
Sestre su uključene u rad na KBF u Zagrebu, na Filozofsko teološkom fakultetu Družbe Isusove, u Hvatskom Caritasu, na Radio Mariji, vode nekoliko kruničarskih društava.

Kruge 44A
10 000 Zagreb
tel: 01/6129-200
fax: 01/6157-830

Samostan Kraljice sv. Krunice (osn. 1945.)

Sestre su pomagale braći u Zagrebu i prije nego su se nastanile u njihovom samostanu, a to je bilo 1945. godine. Sestre su preuzele brigu za kućanstvo i crkveni prostor. Radile su u župskom vjeronauku, vodile zbor i radile s ministrantima. Danas tu žive i djeluju 2 sestre; vode kućanstvo braći i brinu se za urednost crkve i crkvenog ruha.

Kontakova 1
10 000 Zagreb
tel: 01/2392-555
fax: 01/2392-587 (braća)

Anđeo čuvar (osn. 1942.)

Sestre su došle u Virje 1942. godine kako bi otvorile dječji vrtić i predavale njemački u Maloj školi. Po dolasku komunista na vlast, škola je prestala s radom, ali sestre su ipak ostale u Virju. Župnici su se zauzimali da sestre ostanu, te je kupljena nova kuća, a sestre su se uključile u župski pastoral. I danas su prisutne u životu župe i skrbi za crkveni prostor. Jedna od sestara radi  u bolničkom centru u  Koprivnici.

Gajeva 9
48 326 Virje
tel/fax: 048/897-544

Majčinstvo BDM (osn.1949.)

Godine 1949. sestre su preuzele vođenje kućanstva i rad u župi u Pregradi. Župu su, zbog potreba na drugim mjestima, napustile 1953., a vratile su se nakon 10 godina. Nastavile su rad na župi u katehetskoj, orguljaškoj i sakristanskoj službi, te uz pomoć župnika otvorile dom za starije i nemoćne osobe. Nakon višegodišnjeg aktivnog rada, Dom za starije osobe prestao je raditi 2010.godine. Danas ovdje žive i rade dvije sestre. Sestre vode domaćinstvo župniku, crkveno pjevanje, sakristansku službu, predaju vjeronauk u školi i u župi.

Keglevićeva 3
49 218 Pregrada
tel: 049/376-663
fax: 049/376-081 (župni ured)

Presveto Srce Isusovo (osn.1945.)

Sestre su u Orebić došle 1945. godine, a pozvane su raditi u Domu staraca koji je bio smješten u kući g. Bradića. Sestre su posjećivale bolesnike po kućama.Već slijedeće godine rad im je zabranjen. Ipak su ostale u Orebiću a stanovale su po kućama koje su im ponudili dobri ljudi. Konačno su dobile svoju kuću dodvorivši gospođu Stanu Krstelj. Radile su u župnom pastoralu, davale satove iz klavira i stranih jezika, a nekoliko godina su radile u Domu zdravlja Orebić. Sestre i danas vode crkveno pjevanje u župi.

Franje Tuđmana 8
20 250 Orebić

Samostan sv. Dominika (osn.1947.)

Sestre su došle u Suboticu 1947.godine u župu sv. Jurja, zauzimanjem s. M. Tereze i s. Josipe Vidaković, koje su bile rodom iz ove župe. Sestre su od početka pomagale u crkvi i oko crkve, kasnije su davale satove i vodile crkveno pjevanje i župsku katehezu. Sagradivši novu kuću 1986.godine otvorile su mali starački dom unutar samostana. Opadanjem broja zvanja i porastom starosne dobi u župi se 2011.godine prekinuo rad u župnom pastoralu, vođenje crkvenog pjevanja i vjeronauka u školi i župi.

Trg Paje Kujundžića 6
24 000 Subotica
tel: 00 381 24 557 380

Hrvatska katolička misija (osn. 1974.)

Sestre su u Hamburg došle posredovanjem hrvatskih dominikanaca koji su se brinuli za hrvatske iseljenike. Sestre pastoralno djeluju u misiji među Hrvatima. Uključene su u vođenje župne administracije, crkvenog pjevanja, u katehezu u školama i u župi kao i razne oblike rada na očuvanju hrvatskog jezika, folklora i tradicije. Više o radu Misije na www.dominikanci.hr

Župa sv. Nikole Tavelića

Sestre dominikanke djeluju u hrvatskoj katoličkoj Misiji u Montrealu od 1980. godine. Župu vode hrvatski franjevci, a od početka suradnje bile su na raspologanju dvije sestre koje se brinu za uređenje crkve i crkvenog ruha, vode crkveno pjevanje i malu hrvatsku školu pri Misiji.

Sestre dominikanke
4950 Rue de la Savane 507
MONTREAL,QC

H4P 1T7 CANADA
Tel: 001/514-739-1614

Preporučamo