Poštovani roditelji,

Grad Šibenik u suradnji s dječjim vrtićima na administrativnom području grada Šibenika provodi e- upise  Ovaj projekt koji je započeo 2018.god. omogučit će jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djece u vrtić.

Kako krenuti s prijavom u sustav eUpisi?

Kada se objavi natječaj za upis djece na području Grada Šibenika  Sustavu e-Upisi moći ćete pristupiti putem linka https://eupisi.sibenik.hr

Svaki roditelj da bi elektronski prošao upis djeteta u jaslice ili vrtić morat će proći registracijski proces ovim redosljedom:

 1. Otvaranje web stranice na kojoj se nalaze osnovne informacije o proceduri za otvaranje korisničkog računa.
 2. Unos općih podataka (koje sustav pamti )

– ime

– prezime

– korisničko ime

– inicijalna lozinka

– aktivna e-mail adresa

 1. Po završetku popunjavanja sktivacijskog procesa, koristite tipku spremi. Zatim vam sustav na mail adresu koju ste naveli u prijavi šalje aktivacijski link.
 1. Po otvaranju linka za aktivaciju iz maila koji vam je sustav poslao potrebno je unjeti korisničko ime i lozinku koju ste sami definirali u prijavi.

Nakon ovog koraka prijavljeni ste u sustav.

Nakon prijave u sustav imate mogućnost pregleda detaljnih uputa kako nastaviti sa prijavom djeteta u vrtić.

 Za sva tehnička pitanja za upise preko aplikacije roditeljima će biti omogućena podrška preko besplatnog telefona naznačenog na ulazu u aplikaciju.

Kako upisati dijete u vrtić Bl.Hozana

U Vrtić se primaju predškolska djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Pravo upisa djece u DV Bl.Hozana imaju građani koji imaju prebivalište u Gradu Šibeniku. Ostali građani koji imaju prebivalište izvan Grada Šibenika imaju pravo upisa djece u DV Bl.Hozana pod uvjetom da plaćaju punu ekonomsku cijenu boravka djeteta u Vrtiću ili da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj imaju prebivalište prihvati plaćanje participacije u cijeni boravka za njihovo dijete, a to se regulira ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

Roditelj/skrbnik s administrativnog područja grada Šibenika upisuje dijete putem sustava eUpisa u dječje vrtiće, link https://eupisi.sibenik.hr/ 

U tijeku upisnog postupka, roditelj/skrbnik je obavezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i članovi stručno-razvojne službe Vrtića.

Sve potrebne informacije i obrasce koje je potrebno ispuniti nalaze se na web stranici vrtića, ili ih osobno možete preuzeti u upravi vrtića.

Također sve informacije možete dobiti putem telefona:

098/1864 188 (voditeljica vrtića)

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Rodni list djeteta (preslika),
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • Preslika iskaznice imunizacije
 • Obrazac za inicijalni razgovor  (izdaje Vrtić) – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice Vrtića

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • Rodni listovi ostale malodobne djece (preslika): prednost upisa imaju braća i sestre
 • Za dijete s teškoćama u razvoju –  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 • Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 • Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 • Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

Preporučamo