»Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, pa razlomi te im davaše. Uto im se otvoriše oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: ‘Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?’«
(Lk 24,30-32)

Prepoznati Isusa

Odlučan trenutak u događaju Emausa jest onaj u kojem Isus uzima kruh i daje ga svojim suputnicima: ‘Tada im se otvoriše oči i oni ga prepoznaše.’ U prolazniku koji im se pridružio na putu oni prepoznaju Isusa jer je samo on mogao načiniti taj gest koji je njima bio već poznat. To prepoznavanje izaziva niz drugih otkrića dvojice učenika i o njima samima i o njihovu budućem životu. U njima se javlja želja da to priopće i drugima i da svoj život posvete širenju radosne poruke: On je živ!
Pred osobu koja otkriva svoje zvanje, pogotovo mladu osobu, treba postaviti visoke ideale koji će je zanositi i uvijek izazivati na više. I ako je Isus prepoznat u ‘lomljenju kruha’ tada je euharistija ‘mjesto’ poticanja i prepoznavanja zvanja.

Prepoznati osnovnu istinu života

Ako je euharistija Kristova žrtva koja spašava čovječanstvo i ako je ta žrtva izlomljeno tijelo i prolivena krv za spasenje čovječanstva, tada je svaki vjernik pozvan oblikovati svoj život prema tome uzoru. Život je primljeno dobro koje teži postati darovanim dobrom – to je osnovana istina života, i to svakog života. Dakle, ako je život dar, a jest, čovjek će biti potpuno sretan samo onda ako ga daruje, ako postane uzdarje. Ako ljudi shvate ovu osnovnu istinu tada neće biti teško prihvatiti bilo koje zvanje, a svako zvanje nosi svoju tajnu i svoje trpljenje, svoje radosti i poteškoće.

Prepoznati zvanje

Kad dvojica u Emausu prepoznaju Isusa u njima se spontano rađa radost i zahvalnost. Odjednom im biva osvijetljen njihova prošlost, njihov hod za Učiteljem koji im se do maločas činio uzaludan. On ih je jednom izabrao i pozvao i nije ih napustio.
Zvanje je biti izabran, a ne birati. Kad osoba shvati koliko je na nezaslužen način primila tada se u njoj sponatno javlja zahvalnost i svijest da ne može uzvratiti ničim osim sobom. Isusova riječ: ‘Besplatno primiste, besplatno dajte’ (Mt 10,8) kazuje istinu o svakom čovjeku.

Prepoznati sebe

Prepoznavanje Isusa vodi samoprepoznavanju učenika: ‘Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?’ Oni odjednom shvaćaju da će Učiteljev život i smrt, pasha i euharistija sve više postajati njihov vlastiti život i tajna, pasha i euharistija. Svako zvanje otkriva se u srcu koje gori. To je zvanje uvijek povezano s iskustvom Boga u kojem prepoznajemo sebe i svoj vlastiti identitet.

(Nova zvanja za novu Europu, br. 36)