Skip to content

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI KORČULA

Sjećanje na Vukovar

U našem korčulanskom vrtiću “Anđeli čuvari” obilježili smo sjećanje na žrtve Vukovara. Kroz protekli tjedan u svim dječjim skupinama, djeca su kroz različite likovne aktivnosti izrađivala i oslikavala simbole grada

Natječaj za radno mjesto

Na temelju čl.26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97., 107/07. i 94/13.98/19, 57/22), Dječji vrtić Anđeli čuvari raspisuje NATJEČAJ za obavljanje poslova na radnom mjestu: 1. MEDICINSKA SESTRA –

Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI Cvjetno naselje 24/a KORČULA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće

Dan kruha u vrtiću

U srijedu 20. listopada obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. O kruhu smo slušali i pjevali, pokušali ga i umijesiti, a ono što smo kod kuće ispekli, donijeli smo

Proslava Dana kruha u vrtiću

U srijedu, 14. listopada, obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. Prethodnih smo dana čitali i pjevali o kruhu, bojali i mijesili tijesto i trudili se biti dobri kao kruh.

Najnovije upute HZJZ-a za predškolske ustanove

Najnovije preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete pročitati na linku

Dječji vrtić Anđeli Čuvari je privatni katolički dječji vrtić kojeg su osnovale sestre Dominikanke kongregacije svetih Anđela Čuvara 2002. godine u Korčuli.

Dječji vrtić provodi redoviti 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, obogaćen Programom katoličkog vjerskog odgoja.

Vrtić polaze djeca u dobi od navršene godine života do polaska u školu te su raspoređena u 5 odgojnih skupina: jaslice, starija jaslička, mlađa vrtićka, vrtićka i predškolci