Način života prve Crkve, kako čitamo u Djelima apostolskim, uvijek je primjer i nadahnuće Crkvi tijekom povijesti. To je povijest poziva i odgovora. Na njezinim počecima stoji obećanje i ispunjenje silaska Duha Svetoga, postojanost u molitvi, zajedništvo, svjedočenje. Ta povijest se nastavlja u pojedinačnim i zajedničkim pozivima na spasenje.

Tko poziva?

Bog je uvijek prvi pozivatelj. On poziva u život, na postojanje, na ljubav. Ali prepoznavanje određenog zvanja najčešće se ne događa izravno Božjim zahvatom. Ono se otkriva preko ljudi, događaja, svjedočenja, međusobnog pozivanja i ohrabrivanja. Sva zvanja su ujedno poslanja za Crkvu i za svijet. Stoga je Crkva, (i sama pozvana) majka, posrednica i odgojiteljica svih zvanja. Crkva rađa zvanja snagom Duha iz svoje nutrine; ona ih štiti, hrani i podržava. Crkva je zajednica koja je svjesna da je pozvana, a isto tako svjesna da mora neprestano pozivati. Svaki član Crkve je odgovoran za nova zvanja.

Kriza zvanja pozvanih danas je kriza zvanja onih koji pozivaju, katkad skrivenih i nedovoljno hrabrih. Ako nema nikoga tko zove, kako bi moglo biti onoga tko bi odgovorio?
Crkva vrši ulogu posrednice kada potiče svakoga vjernika da bude svjestan primljenog dara i odgovornosti koju dar nosi sa sobom. Tu ulogu vrši i tada kad moli od Oca dar Duha, kada prepoznaje poziv i daje poslanje pozvanima.

Pastoral zvanja

Pastoral zvanja po svojoj prirodi jest djelovanje usmjereno na naviještanje Krista i na evangelizaciju vjernika u Kristu. Pastoral zvanja nije sekundarni elemenat u poslanju Crkve nego je povezan s njezinom biti.
Svako zvanje dolazi od Boga ali se ostvaruje u Crkvi, te je ona roditeljica i odgojiteljica zvanja. Stoga svi članovi Crkve imaju brigu i odgovornost za zvanja. Crkva njeguje bogatstvo i različitost karizmi, službi i zvanja.Temelj pastorala zvanja je molitva koja izražava dosljednost moliteljeva života.

Opća načela pastorala zvanja

Pastoral zvanja je usmjeren na prepoznavanje zvanja

To je služenje svakoj osobi kako bi mogla otkriti put za ostvarenje plana života kako Bog želi, prema potrebama Crkve i svijeta danas. Stoga se može reći da je pastoral zvanja u prvom redu pastoral mladih. Ali zvanje nije samo jedan temeljni životni plan, nego su to svi Božji pozivi tijekom života povezani s onim temeljnim pozivom i planom. Stoga pastoral zvanja treba pomoći mladima da spoznaju Božji poziv i plan, a tijekom života da mu budu vjerni, da uvijek otkrivaju novu svježinu i ljepotu tog poziva.

Pastoral zvanja je stupnjevit

On bi trebao pomoći postupnom otkrivanju Božjih poziva u ljudskom životu i osposobiti osobu za korjenite životne odluke.

Pastoral zvanja je opći i posebni

Korjenito odgajati vrednotama života znači predlagati put koji prirodno završava u nasljedovanju Krista i može voditi izboru nasljedovanja u svećeništvu, posvećenom životu, itd.

Pastoral zvanja je univerzalan i trajan

Prije svega pastoral zvanja ne poznaje granice. On se ne obraća samo nekim privilegiranim osobama ili onima koje su se već vjerski opredijelile, niti jedino onima od kojih je izgleda dopušteno očekivati odgovor, nego je upravljen svima, upravo zato što je utemeljen na vrednotama egzistencije. Nije pastoral elite, nego naroda; nije nagrada za najzaslužnije, nego Božja milost i Božji dar za svaku osobu, budući da je svako živo biće pozvano od Boga.

Pastoral zvanja je osoban i zajedničarski

Pastoral zvanja nije samo nastojanje pojedinca, nego cijele zajednice koja poziva, podržava, moli. Također pastoral zvanja nije izdvojeno djelovanje nego usko povezano s ostalim područjima pastorala.

(Nova zvanja za novu Europu, br.16 i 19)