Skip to content

Dječji vrtić Blažena Hozana

Trg kardinala Franje Šepera 2,  Zagreb

 

Telefon: 01/6129 283; Fax:  01/6129 243

E-MAIL: vrtic.blazena.hozana@zg.t-com.hr

Računovodstvo:   dvhozana.racunovodstvo@gmail.com

                                     Telefon : 01/6129 243

WEB STRANICA: www.dominikanke.org

Matični broj: 01344943

OIB: 67871736571

IBAN: HR9723600001101309367

OSNIVAČ: Vrhovna uprava sestara Dominikanki Kongregacije Svetih Anđela Čuvara, Korčula

RAVNATELJICA: Ljubica Matić, s. Antonija

 

Ustanova je upisana u Trgovački sud u Zagrebu pod registarskim brojem (MBS) 080205625 dana 06.veljače 1998.godine