Skip to content

Dječji vrtić Anđeli Čuvari je privatni katolički dječji vrtić kojeg su osnovale sestre Dominikanke kongregacije svetih Anđela Čuvara 2002. godine u Korčuli.
Dječji vrtić provodi redoviti 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, obogaćen Programom katoličkog vjerskog odgoja.

Vrtić polaze djeca u dobi od navršene godine života do polaska u školu te su raspoređena u 5 odgojnih skupina: jaslice, starija jaslička, mlađa vrtićka, vrtićka i predškolci.

Polazeći od činjenice da je dijete cjelovito biće, u radu s djecom primjenjujemo primarni 10 – satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, obogaćen Programom katoličkog vjerskog odgoja. Ovim programom nastojimo poticati cjeloviti razvoj djeteta, njegov tjelesni, emocionalni, socijalni, spoznajni, govorni i duhovni razvoj.

Poštujući jedinstvenost svakog djeteta i njegove individualne mogućnosti i potrebe nastojimo:

● zadovoljiti osnovne tjelesne potrebe – za hranom, zrakom, kretanjem, igrom, boravkom u prirodi i dr.
● poticati stvaralačke osobine koje dijete spontano pokazuje
● poticati iskreno izražavanje potreba, osjećaja, osobnosti, opažanja, radoznalosti, inicijative
● poticati optimistički doživljaj života i temeljno povjerenje u okolinu i sebe
● poticati samopouzdanje, osjećaj sigurnosti, pozitivnu sliku o sebi
● poticati osjećaj i spoznaju o tome da je voljeno, zbrinuto, prihvaćeno u obitelji, vrtiću, od odgajatelja i drugih ljudi
● poticati samostalnost i razvijati kompetentnost, samokontrolu, društvenost, suosjećajnost, osjetljivost za potrebe drugih te konstruktivno rješavanje sukoba
● poticati radoznalost i aktivni stvaralački odnos prema svijetu
● poticati razvoj komunikacije

 

To činimo kroz raznovrsne aktivnosti

Životno – praktične i radne – aktivnosti vezane uz biološke potrebe, njega djeteta, svlačenje, oblačenje, samoposluživanje, kućni poslovi, njega biljaka i životinja, izrada predmeta i igračaka
Raznovrsne igre – funkcionalne, simboličke, igre građenja i konstruiranja, igre s pravilima
Društvene i društveno – zabavne – druženja, svečanosti, šetnje, priredbe
Umjetničke – promatranje, slušanje, interpretacija umjetničkih tvorevina za djecu, slikovnica, likovnih, književnih, glazbenih, scenskih, filmskih i drugih djela
Raznovrsnog izražavanja i stvaranja djeteta – pjevanje, crtanje, slikanje, modeliranje, građenje i konstruiranje, govorno, scensko izražavanje, izražavanje cjelokupnom motorikom, plesanje
Istraživačko – spoznajne – istraživačko manipuliranje predmetima, promatranje, upoznavanje nečega ili nekoga, susreti s ljudima različitih profesija, istraživačke aktivnosti u užem smislu – otkrivanja i eksperimentiranja, praktičnog i verbalnog rješavanja problema, namjernog učenja, vježbanja postupaka,ponašanja i pravila.
Specifične aktivnosti s kretanjem – tjelesno vježbanje, plivanje, vožnja na biciklu.

 

Kao katolički dječji vrtić posebno nastojimo kroz navedene aktivnosti razvijati religioznu dimenziju djeteta osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Stoga su naše specifične zadaće:

• Pomagati djetetu da raste u povjerenju u samoga sebe i tako sve više postaje osoba;
• Odgajati dijete za odgovorno ponašanje u svijetu koji ga okružuje;
• Pobuđivati u djetetu one duhovne snage kojima će na ispravan način doživljavati transcendentnost ljudskog života i svijeta uopće;
• Zadovoljiti djetetovu potrebu za “pripadanjem” i za “ljubavlju” te na temelju tog iskustva upućivati ga na odnos, susret i autentično približavanje Bogu;
• Pobuđivati dječje čuđenje i divljenje te iskrenu i duboku radost prema Bogu Stvoritelju metodom stvaralačkog pripovijedanja i izražajnog čitanja biblijskih i književno-umjetničkih tekstova za predškolsku dob, komunikacijom sa simbolima, molitvenim izražavanjem i liturgijskim slavljenjem;
• Omogućiti djetetu da metodom igre doživljava i upoznaje temeljne poruke Evanđelja;
• Zadovoljiti djetetovu potrebu za uspostavljanjem autentičnog osobnog odnosa između njega i poruke vjere;
• Uvoditi dijete u prijateljsku komunikaciju s Bogom putem osobnoga molitvenog izražavanja;
• Razvijanje osjećaja povjerenja, zahvalnosti, darivanja, suosjećanja i suradnje s bližnjima;
• Osigurati djetetu kvalitetu življenja, razvijajući temeljne i bitne odrednice čovjekova “bitka” – ljepotu, istinu i dobrotu;
• Omogućiti djetetu da se susretne s dobrim primjerima, odnosno pozitivnim uzorima u životu svoje uže i šire okoline, koji ostvaruju ljudske i kršćanske vrednote, s ciljem integracije i ispravnog poistovjećivanja.
• Pomagati djetetu u uspostavljanju autentičnih odnosa s drugima, osobito različitima, koji imaju drugačije religiozne navike i ponašanja, u predškolskoj ustanovi i u životu uopće.

RADNO VRIJEME VRTIĆA:
Od 6:00 do 16:00 sati


RITAM DANA – JASLICE, STARIJA JASLIČKA, MLAĐA VRTIĆKA, VRTIĆKA SKUPINA:

6:00 – 8:00jutarnje okupljanje
8:00 – 9:00doručak
9:00 – 11:00aktivnosti s djecom
 užina
 boravak na zraku
11:00ručak
 poslijepodnevni odmor
14:00užina
 slobodne igre i aktivnosti
 odlazak kući

 

RITAM DANA – PREDŠKOLCI:

 

6:00 – 8:00

jutarnje okupljanje

8:00 – 9:00

doručak

9:00 – 11:30

aktivnosti s djecom

 

užina

 

boravak na zraku

11:30

ručak

 

poslijepodnevni odmor

14:00

užina

 

igre i aktivnosti

 

boravak na zraku

 

odlazak kući