Skip to content

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA je privatni katolički vrtić čiji je osnivač Vrhovna uprava sestara Dominikanki Kongregacije Svetih Anđela Čuvara sa sjedištem u Korčuli. Dječji vrtić djeluje  na dvije lokaciji,  u Zagrebu, Centralni objekt, na adresi, Trg kardinala Franje Šepera 2, i u Podružnici u Šibeniku, na adresi Velimira Škorpika 8.

Centralni objekt u Zagrebu, Trg kardinala Franje Šepera 2, odgojnu djelatnost obavlja  u šest odgojno-obrazovnih skupina:

 • 2 jasličke odgojne skupine
 • 4 vrtićke odgojne skupine

 

Podružnica u Šibeniku, Velimira Škorpika 8, odgojnu djelatnost obavlja  u četiri odgojno-obrazovne skupine:

 • 1 mješovita jaslička skupina
 • 3 mješovite vrtićke skupine

U Zagrebu  vrtić se nalazi  u sklopu samostana sestara dominikanki u zagrebačkom Trnju. Dominikanska karizma je služenje ISTINI, a istina se posreduje ljubavlju i uvažavanjem svakog čovjeka. Na osobit se način ona  ostvaruje u odgoju ljudske osobe, počevši od najranije dobi.

Sestre dominikanke su otvorile samostan u Trnju 1938., a sustavnim odgojem djece počele su se baviti od 1972.godine.
Iako se ispočetka odgojni rad odvijao u skromnim materijalnim uvjetima, sestre su svojom zauzetošću  djeci pružale ljubav i mogućnost cjelovitog rasta te na taj način nastojale roditeljima pružati pomoć u brizi za sigurnost i odgoj njihove djece.

Vrtić u Zagrebu od 1998. djeluje kao javna ustanova od kada je upisan u sudski registar.

Podružnica u  Šibeniku registrirana je u srpnju 2016. godine a vrtić je započeo s radom 01.rujna 2016. godine.

Vrtić ima optimalne prostore i bogato  opremljene potrebnom didaktikom i materijalima za obavljanje ove djelatnosti.  Također posjedujemo tri dječja igrališta opremljena rekvizitima, spravama za sigurnu i bezbrižnu igru djece.

Dječji vrtić Blažena Hozana u Zagrebu vježbaonica je za studente Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz kolegija Metodika hrvatskog jezika i književnosti.

U vrtiću se provodi primarni 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u prvi razred osnovne škole

Programom potičemo tjelesni, socio-emocionalni, intelektualni, socijalni i duhovni razvoj djeteta.

RADNO VRIJEME VRTIĆA:
Od 6:30 do 17:00 sati

 

VIZIJA

Vrtić čiji će identitet biti prepoznatljiv po  življenim kršćanskim, a posebno obiteljskim vrijednostima, u kojem će svi sudionici biti otvoreni kreiranju i usavršavanju odgojno-obrazovnih ciljeva, integraciji novih pedagoških ideja te cjeloživotnom obrazovanju svojih djelatnika.

MISIJA

Biti vrtić čiji se odgojno-obrazovni rad temelji na kršćanskom vrijednosnom sustavu, a njegova  kvaliteta odnosa i okruženja potiče cjeloviti odgoj djeteta, njegovu osobnu izgradnju, prihvaćanje drugoga, poštivanje različitosti,  stvaralaštvo te razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje

Iz Vizije i misije vidljivo je da je odgojno-obrazovni rad  prožet  religioznom dimenzijom koja je  važna u cjelovitom razvoju osobe, jer :

–    dijete je spontano, otvoreno transcendentnome i religioznosti
–    dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja
–    dijete ima pravo  na slobodu misli, savjesti, vjere i cjelovitim odgojem

Religiozna dimenzija vidljiva je u Programu katoličkoga vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi koji je integriran u svakodnevni rad s djecom.

Cilj programa je promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, osposobljavajući ga za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

 

6:30 – 8:00jutarnje okupljanje

8:00 – 8:30

 

doručak
aktivnosti s djecom
voćna užina
boravak na zraku

11:30

 

ručak
poslijepodnevni odmor
individualne i grupne aktivnosti za djecu koja ne spavaju

14:30

užina
igre i aktivnosti
kraći programi
boravak na zraku
odlazak kući

 

Vrtić  ima 48-godišnju neprekidnu odgojno-obrazovnu djelatnost putem koje skrbi za djecu rane i predškolske dobi. Svakodnevnu brigu o njima vodi 22 djelatnika.

Ravnateljica: Ljubica Matić, s. Antonija

Zdravstvena voditeljica: Kata Pavlović, s. Marina

 

Odgojiteljice:

 • Mlađa jaslička skupina – 2 odgojiteljice
 • Starija jaslička skupina – 2 odgojiteljice
 • Mlađa vrtićka skupina (od 3 do 4 godine) – 2 odgojiteljice
 • Mlađa vrtićka skupina (od 4 do 5 godina) – 2 odgojiteljice
 • Srednja vrtićka skupina – 2 odgojiteljice
 • Starija vrtićka skupina – 2 odgojiteljice

Ostali djelatnici:

Kuharica

Servirka- spremačica

Dvije spremačice

Pralja -švelja

 Stručne suradnice na razini katoličkih vrtića:

 • Pedagoginja
 • Logopedinja
 • Tajnica