Skip to content

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI

CVJETNO NASELJE 24/A
20260 KORČULA

tel.: 020 / 716-864
fax.: 020 / 716-892

e-mail:
djecji.vrtic.andjeli.cuvari@du.t-com.hr
djecji.vrtic.andjeli.cuvari@gmail.com

Ravnateljica: s. Sara Tkalčec

IBAN: HR4924070001100311687
 
OIB: 36107461670
 
MB: 01809873