• Dječji vrtić Anđeli Čuvari Korčula

Proslava Dana kruha u vrtiću

U srijedu, 14. listopada, obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. Prethodnih smo dana čitali i pjevali o kruhu, bojali i mijesili tijesto i trudili se biti dobri kao kruh. Na sam smo dan zahvalili Bogu za kruh koji svakog dana primamo te molili blagoslov. Potom smo po skupinama blagovali kruh koji su nam ispekle naše tete kuharice.

Najnovije