Razvoj predvještina čitanja i pisanja Ispis
Četvrtak, 20 Veljača 2014 14:36

Pred čitalačke vještine su preduvjet za razvoj čitalačkih vještina a one se razvijaju u predškolskoj dobi.
Da bi dijete moglo nesmetano usvajati pred vještine čitanja i pisanja potrebno je stvoriti temelj koji podrazumijeva uredan jezično-govorni razvoj te uredan razvoj pažnje, pamćenja, koncentracije, auditivne i vizualne percepcije, važne za učenje čitanja i pisanja.
Cilj čitanja je razumijevanje pisane poruke. Da bi moglo razumjeti napisano, dijete mora prije svega vidjeti grafem(slovo), povezati ga s fonemom(glasom), izdvojiti glasove u riječima, spojiti ih u smislenu cjelinu, i razumjeti napisanu riječ.


Preduvjeti za nesmetan razvoj pred vještina čitanja i pisanja:
• Uredan jezično-govorni razvoj
• Sposobnost razumijevanja onoga što govori, govora drugih, razumijevanja sadržaja priče koju i samo može prepričati
• Uredan izgovor glasova
• Rečenica uredne gramatičke strukture
• Lako uči pjesmice
• Stvara i uočava rimu
• Dobro pamti(pjesmice, priče, slike, kratke igrokaze,događaje)

slika 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


• Ima urednu pažnju i koncentraciju
•  Motorički je spretno
• Zainteresirano za crtanje i pisanje

 slika 1slika 2

  
Razine razvoja fonološke svjesnosti(glasovna raščlamba i glasovno spajanje) kod djece urednog govorno-jezičnog razvoja:
• Prepoznavanje i stvaranje rime(3-4 god.)
• Prepoznavanje i rastavljanje na slogove(4-5 god.)
• Prepoznavanje prvog glasa u riječi(5,5 god.)
• Rastavljanje riječi na glasove i sastavljanje u smislene cjeline-riječi(6 god.)
• Stvaranje veze glas-slovo(6,5 god.)
• Sposobnost stvaranja novih riječi dodavanjem, oduzimanjem ili premještanjem glasova u riječima(7 god.)

Razvijanjem djetetova govora roditelji stvaraju temeljnu pretpostavku budućeg razvoja pred čitalačkih vještina. Sredina bogata mnoštvom raznolikih poticaja važna je u govornom razvoju djeteta.
Pričanje priča je roditelju najjednostavniji način poticanja govorno-jezičnog razvoja. Zajedničkim čitanjem slikovnica dijete uočava da slikovnica(kasnije knjiga) sadrži pisani tekst koji se pretvara u priču. Na taj način, već od najranije dobi, aktivnosti čitanja i prepričavanja obogaćuju djetetov rječnik.
Pri odabiru slikovnica treba obratiti pozornost na slijedeće kriterije:
• Estetski (Književno-jezični :razumljivost,jasna poruka,kvalitetan jezik i stil
                      Likovni : skladne i jasne boje,potpisan ilustrator,izbjegavanje     
                                      kiča)


• Pedagoški/metodički : primjerenost dobi
• Etički/moralni : kriterij teološke ispravnosti
                                                                     Priredile: Ana Vukasović,prof. logoped
                                                                         Brankica Blažević,dipl.pedagog