Nastupno predavanje s. Ivane Pavle Novina Ispis
Petak, 11 Listopad 2019 18:35

2019-10-11Sestra Ivana Pavla (Marina) Novina, znanstvena suradnica Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (FFRZ) održala je 9. listopada nastupno predavanje pod naslovom „Trebamo li filozofiju u doba znanosti?“

 

Nastupno predavanje je sastavni dio postupka za izbor dr. sc. Novine u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofija, granama logika i filozofija znanosti; spoznajna teorija, metafizika i povijest filozofije. Pristupnica je predavanje održala pred profesorima i studentima, u dupkom ispunjenoj dvorani na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. Stručno povjerenstvo, koje je ocjenjivalo nastupno predavanje, bilo je u sastavu: doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski (FFRZ), doc. dr. sc. Barbara Ćuk (FFRZ) i doc. dr. sc. Sandro Skansi (Hrvatski studiji).

 

U nastupnom predavanju pristupnica je istaknula da u doba, kada se obrazovne programe i financiranja projekata usmjerava STEM područjima s kojih dolaze brojni podatci s velikih i malih skala, iz lokalnog i globalnog konteksta, ne čude izjave pojedinih znanstvenika da je filozofija mrtva. Analizi istinitosti te tvrdnje dr. sc. Novina je pristupila s dva aspekta: (1) iz znanosti same i (2) promišljanjem dvaju mogućih razloga iznošenja takve tvrdnje: a) filozofija nije korisna i b) vjere u napredak.

 

Sve se znanosti u konačnici suočavaju s granicama vlastite spoznaje, a te granice prepoznajemo u susretu s tzv. emergentnim fenomenima, odnosno kroz tri temeljna pitanja emergencije: i) Odakle išta?; ii) Odakle život i iii) Odakle svijest? Tako uviđamo da nas znanost sama vodi do zaključka da ona svojim metodama ne može ponuditi odgovore na tradicionalno filozofijska pitanja, kako je S. Hawking tvrdio, ali, štoviše, da i u proučavanju vlastita predmeta dolazi do nemogućnosti da vlastitim metodama odgovori na pitanja o fenomenima koje proučava. U tom smislu pokazuje se potreba okretanja holističkom pristupu, odnosno uključivanja metafizike kao jedne od razina emergencije.

 

Pristupnica je istaknula kako je filozofija korisna i nužna znanosti na više razina (logičkoj, epistemološkoj, metafizičkoj) u smislu propitivanja znanosti same, od kojih se potreba i korisnost filozofije najviše uočava u doba kriza znanosti, kada su operativni koncepti dovedeni u pitanje. Filozofija se pokazuje iznimno značajnom propitujući ideju napretka koja pred nas stavlja zahtjev za promišljanja isplativosti, produktivnosti, kvalitete, ali i razlika između znanosti, tehnika i tehnologija. Upravno nam to otkriva legitimnim pitanje: Je li ovo doba, doba znanosti? Danas znanosti često stoje pred zagonetkama, pred onim neočekivanim, novim, pred fenomenom kojem se samo mogu diviti. Ovo doba doista jest doba divljenja. No divljenje nije kraj, ono je početak filozofije, zaključila je svoje izlaganje dr. sc. Marina Novina.

 

Marina (s. Ivana Pavla) Novina doktorirala je 8. studenoga 2018. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, s temom „Filozofijska analiza empirijskih temelja suvremene kozmologije“ (mentor: prof. dr. sc. Stipe Kutleša). Zvanje znanstvenog suradnika za polje filozofije stekla je 15. ožujka 2019. Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, najprije kao vanjski suradnik od 2010., a zatim od 1. studenoga 2018. kao asistent, aktivno sudjeluje u nastavi na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima.