Intervju sa s. Ivanom Pavlom u Glasu Koncila Ispis
Subota, 13 Srpanj 2019 04:02

Glas Koncila u broju 28/2019 dpnosi inervju sa s. Ivanom Pavlom Novina pod naslovom: Za svaki areopag Crkva mora naći prikladan i razumljiv jezik. Na taj intervju upućuje IKA, a možete ga naći na poveznici.