Naše sestre blaženoj Ozani Ispis
Subota, 19 Ožujak 2016 15:13

ozana1S. Ljiljana Klarić rođena je 1915. u Dugom Ratu, a preminula 2009. u samostanu blažene Hozane u Zagrebu. Novicijat je započela 1936. godine. Godine 1953. pošla je u novu misiju Kongregacije sv. Anđela čuvara u daleku Kanadu i tamo ostala punih 55 godina. U domovinu se vratila 2008. Bila je pobožna blaženoj Ozani i njoj u čast spjevala je ovu pjesmu.

 

Pjesma blaženoj Hozani Kotorki

 

O Hozano, sestro sveta,
Ti mirise rajskog cvijeta,
Uzor, primjer si nam dala,
Pozivu se odazvala.

 

Dok pokoru si činila
I sve muke podnosila,
Na Isusa si mislila
I s Njim skupa križ nosila.

 

Patnje su ti drage bile
Jer su Krista veselile.
Moli za nas, cvijete bijeli,
Dar pokore da udijeli.

 

Božju milost nam isprosi,
Tvoj zagovor mir donosi.
Redovnice hrani naše
Sa nebeske svete paše.

 

Želimo u svetom žaru
Vidjeti te na oltaru.
I zbog drage Družbe tvoje
I pravoslavne braće svoje.

 

Pa će narod Crne Gore
U Kotoru i uz more
Dragom Bogu hvalu dati
Na oltaru kad ćeš stati.

 

Ti si pravi dar nebese,
Tvorila si i čudesa.
Misao ti žarka bila
Kako bi se posvetila.

 

I za nas se žarko moli
Da idemo dok smo doli
Za pozivom Božjim istim
I Ljiljanom uvijek čistim.

 

Ti si svjetlost na tom putu
Kroz svu našu muku ljutu,
Pa nam budi sve ti bliža
U nošenju našeg križa.

 

A Pravila svoje Družbe,
Bez njih nema Božje službe,
Kao dar iz samog neba,
Vršila si kako treba.

 

Daj da i mi u tom smjeru
Po živome tvom primjeru
Dok se tebi sad divimi
Po Pravilu sve živimo.

 

Tvoj je život Bogu žrtva.
Kao da i nisi mrtva,
Stalno kreću se povorke
Na Hozane grob Kotorke.

 

Tvoj je život baš „hosana“
Dragom Bogu naših dana.
Za jedinstvo svi smo rado
Jedan Pastir, jedno stado!

 

O Hozano, sestro draga,
Ti si svima Božja snaga.
Tvoj zagovor Bogu vodi
Da sve duše preporodi.

 

Ti ozdravljaš bolesnike,
A obraćaš i grešnike.
Ljubav svoju svima davaš,
Za nebo nas sve pripravljaš.

 

Na svetosti tvoje kruni
Poniznost je ures puni.
Kristu to najviše drago,
Uz vjeru, najveće blago.

 

U vječnosti dok prebivaš,
Zagovaraj dok uživaš
Da nam Isus milost dade
Od Kotora do Kanade.

 

s. Ljiljana Klarić

 

U Sherbrooku, 2. veljače 1989.

 

Molitva za proglašenje svetom bl. Ozane

 

Svemogući Bože, tvoja je službenica bl. Ozana Kotorska svojim svetim životom povezivala narode različitih vjera i kultura i bila im uzor pravog jedinstva. Molimo te da što prije bude proglašena svetom kako bi je zajedničkim slavljem zazivali narodi Istoka i Zapada, te u miru i jedinstvu promicali tvoje kraljevstvo na zemlji, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Molitva bl. Ozani Kotorskoj za posebnu milost

 

S velikim pouzdanjem utječem se tebi, blažena Ozano, koja si još za života spremno pritekla u pomoć svima koji su se k tebi utjecali. Izmoli mi nebesku pomoć u ovoj mojoj potrebi... da mogu zajedno s tobom zahvaljivati Bogu i slaviti ga u sve dane svojega života. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

 

Ako netko zadobije milosti po zagovoru bl. Ozane ili je već bio uslišan u svojim molitvama, molimo neka se javi našem kontaktu na web stranici ili na adresu:
Sestre dominikanke, Put sv. Nikole 31, 20 260, Korčula
Ako molite devetnicu bl. Ozani, onda se utječite samo njezinom zagovoru, kako bi se moglo utvrditi je li primljena milost po njezinu zagovoru.