Svjetlo Ispis
Petak, 24 Siječanj 2020 20:33

2020-1-26I reče Bog: „Neka bude svjetlost!“ I bi svjetlost. I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.


I bi čovjek. U svjetlu je hodio, lagano. Prozračno. No htjede to svjetlo spremiti pod svoje okrilje. Da se ne ugasi. Da ne ponestane. Da uvijek ovdje bude. Pa ga zatvori u se, kao plamen svijeće pod posudu. I ugasi se svjetlo i nasta tama i osta čovjek sam. U mraku nevidljiv. Kao da ga nema.


Pa ispruži ruke ne bi li opipao, ne bi li ponovno pronašao. No sve što dohvati bijaše tama, gusta i hladna. Pa povuče čovjek ruke k sebi i osta tako u mraku, nepomično. Jer, kuda da se krene kad put se ne vidi? Kome da se ruke pruže kad drugi su sakriveni? Osta čovjek sam, sa svojom tminom, sa svojom ludošću. Jer ne bijaše u njemu svjetlo. Ne bijaše ni u stvarima oko njega.


A onda Svjetlo dođe na svijet. I narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Obratite se, pozivao je. I počeše ići za Njim, jedan po jedan. Poput riba koje su lovili, dođoše k svjetlu i ostadoše u mreži Njegove ljubavi. Pa pozvaše i druge. Da se put rasvijetli. Da tama posve umine.


I čovjek pogleda prema Njemu, pa opazi svjetlo, i sjeti se kako je nekad u svjetlu hodio. Lagano. Prozračno. Htjede raskinuti tamu pa pođe za Njim, samo malo, samo nekoliko koraka, ne bi li ponovno dohvatio, ne bi li ponovno osjetio kako je lijepo slobodan od tame biti.


I posta opet slobodan. Rasvijetljen. Pa htjede i drugima od tog svjetla dati. Zato Ga upita kako. (Jer ne htjede opet uzeti sam.)


A On se nasmije i osta šutjeti. Samo mu rukom zatvori oči. I bijaše opet u čovjeku mrak. I rastuži se na trenutak; tama bijaše hladna i teška. No onda pomisli, možda se tako svjetlo drugima daje. Pa nastavi put. Sam, u tami (tako mu se činilo). No ipak je negdje, negdje daleko u dubini znao da On je ovdje. Iako Ga ne vidi. Jer, On je bio svjetlo. A svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.

 

s. Jana Dražić OP

 

Himna jubileja Reda

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Orebić - Kuća odmora

Jubilej Reda - vijesti

Stranice blažene Ozane

Meditacije

Ave Maria

Dječji vrtić Anđeli Čuvari

Dječji vrtić Blažena Hozana

Dječji vrtić Blažena Hozana - Šibenik