Natječaj Ispis
Petak, 13 Rujan 2019 18:27

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA
ZAGREB, Trg kardinala Franje Šepera 2
Tel: 01/6129 283 ; Fax: 01/6129 243
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 251-628-01-19-01
Zagreb, 12.09.2019.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Blažena Hozana raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

1. ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u objektu Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA Podružnica u Šibeniku, Šibenik, Velimira Škorpika 2.


Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete prema članku 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13).

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

- Presliku dokaza o stručnoj spremi
- Presliku domovnice
- Presliku rodnog lista
- Životopis


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

DV Blažena Hozana Podružnica u Šibeniku
Velimira Škorpika 8
22000 Šibenik

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku
Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića BLAŽENA HOZANA, s danom 12.09.2018. godine. i traje do 20.09.2019. godine.