Obavijest o upisu djece u vrtić za 2019./2020.god Ispis
Ponedjeljak, 01 Travanj 2019 10:38

Dječji vrtić Blažena HozanaPodružnica u Šibeniku,
Velimira Škorpika 8
22000 Šibenik, tel:022 642 687, mob: 098 1864 188
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići BLAŽENA HOZANA Podružnica u Šibeniku, Velimira Škorpika 8 (dalje u tekstu: Dječji vrtić) primat će zahtjeve za upis djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja i to za ostvarivanje sljedećeg programa:1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
1. za djecu koja do 31. kolovoza 2019. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
- cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 06:30 do 16:30 sati)
- cjelodnevni 10 satni program smjenskog rada ( od 12.30 -20:00 sati)eUpisi traju: od ponedjeljka 08. travnja 2019. do petka 19. travnja 2019. godine

 

Ove pedagoške godine upisi će se provoditi elektronskim putem sustavu eUpisa možete pristupiti na ovom linku e-upisi.sibenik.hr. Svaki roditelj koji želi prijaviti dijete u vrtić će morati proći registracijski proces. Roditelji koji nisu u mogućnosti samostalno provesti upis elektronskom putem, mogu doći osobno u Dječji vrtić gdje će im to biti omogućeno.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:
Roditelj ili skrbnik djeteta treba pripremiti sljedeće osobne podatke i dokumentaciju:
1. Osobne podatke djeteta: ime i prezime ,OIB, datum rođenja, adresu prebivališta i spol djeteta.
2. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan na web stranici dječjeg vrtića, za one koji se ne mogu prijaviti elektronskim putem, u vrtiću mogu dobiti)
2. popunjeni inicijalni upitnik (obrazac dostupan na web-stranici i u dječjem vrtiću)
3. rodni list djeteta (preslika)
4. uvjerenje o mjestu prebivališta za oba roditelja, dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci)
5. liječnička svjedodžba
6. donijeti na uvid knjižicu procijepljenosti djeteta
7. elektronski zapis sa HZMO-a kao dokaz o zaposlenju oba roditelja.
8. dokumenti kojima roditelj ili skrbnik dokazuje pravo prednosti pri upisu

Ako je jedno dijete već upisano u vrtić podatci za roditelje su već u sustavu, pa ih neće trebati ponovno unositi, osim za dijete koje se upisuje.

PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Šibenika za upis djece u redovit program prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja čija djece već pohađaju DV Blažena Hozana, roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama, za djecu s teškoćama u razvoju potrebno je - rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrbi druga medicinska dokumentacija.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.
Objava upisa je 20. svibnja 2019.
Inicijalni razgovori provodit će se od 22.04. do 26.04 i od 06.05. do 10.05. 2019.
Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića
Žalbeni rok je od 21.svibnja do 29. svibnja 2019.
O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće 06.06.2019.
Potpisivanje ugovora biti će od 08. 07. do 19. 07. 2019.
 
UPIS
Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2019. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.
Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

KLASA: 601-02/19-01/01
URBROJ: 2182/1-628-01-19-01
Šibenik, 01. 04. 2019. 
Voditeljica Podružnice:

____________________
s.Rahela, Bara Rukavina