Plodno djevičanstvo Ispis
Srijeda, 01 Kolovoz 2018 09:48

dpc018-sXVI CustomTreći dan devetnice

 

L’jer djevičanstva bijeloga
Neoskrvnjen je čuvao.
Za grešnih duša spasenje
Ko zublja on izgarao.


Među svecima kod kojih je posebno istaknut dar ili krepost djevičanstva nalazi se i sv. Dominik. To nam kažu i stihovi ovog himna njemu u čast koje smo pjevali. I sv. Dominik je bio svjestan ovog dara za kojega je rečeno u knjizi Mudrosti: „Znam da ne mogu djevičanski živjeti ako mi to Bog ne udijeli. Prava je mudrost znati da je to njegov dar.“ (Mudr 8,21)


Bl. Jordan u molitvi upućenoj sv. Dominiku kaže:


Ti si u cvijetu mladosti
posvetio svoje djevičanstvo
krasnom Zaručniku djevica.
Ti si svoju dušu, umivenu u svetom vrelu
i obogaćenu Duhom Svetim,
kao zaručnicu predao prečistom Ljubitelju djevica.
Ti si svoje tijelo poklonio Bogu
kao žrtvu živu, svetu i Bogu ugodnu.
Ti si, poučen božanskom naukom,
cijelog sebe predao Bogu.

 

Sam je Dominik posvjedočio na času smrti da je neokaljanim sačuvao svoje djevičanstvo. Dar djevičanstva kod njega je bio u službi ljubavi prema Bogu i bližnjemu i u plodnosti rađanja mnogih duša na život i spasenje. Dominik nije bio bešćutan i hladan. Naprotiv, njegovo sućutno srce plakalo je kad je slavio svetu euharistiju uranjajući u otajstvo velike Kristove ljubavi. Njegovo srce plakalo je i nad sudbinom svih zalutalih i izgubljenih, čiju je bijedu susretao svakodnevno.


Sve je ljude primao sa širokogrudnom ljubavlju, te kako je sve ljubio, tako je od sviju bio ljubljen, kaže nam jedna antifona iz Časoslova o spomenu sv. Dominika. Dominik je nesebično darivao ljubav koju je primio ne bojeći se da će biti osiromašen, napušten ili osamljen. Ljubav mu se višesruko vraćala.

 

Sveti Dominiče, izmoli nam milost plodnog djevičanstva i sućutne ljubavi prema bližnjemu. Izliječi naša srca od sebičnosti, isključivosti i pristranosti kako bismo mogli nepodijeljena i cjelovita srca brinuti za Gospodnje i u tome nalaziti radost.