Božji poziv je izvor radosti Ispis
Subota, 14 Srpanj 2018 04:17

2018-7-15Kroz današnja čitanja vidimo Božji poziv, poziv na komunikaciju i odnos. Bog je stvorio čovjeka i pozvao ga u zajedništvo sa sobom. Taj je poziv upućen svima, ali je grijehom zamagljen. Sam pojam izabranja izražava vjeru u Boga koji zahvaća u ljudsku povijest, pa čovjek nije podvrgnut putu sudbine, nego ga Bog oslobađa.

 

 

Poziv i izabranje povezani su sa otajstvom Boga. Pavao izrazima „orizio“ i „proorizio“ (odabrati, predodabrati, utvrditi, odrediti) ne govori o nekom neovisnom Božjem činu, nego o tome tko je on od vječnosti. Izabranje je usredotočeno na opći plan spasenja u Isusu, koji se ostvaruje po vjeri i ljubavi vjernika. Tako u današnjem drugom čtanju Ef 3, 14-19 spasenje „izabranika Božjih“ ne temelji se na našim zaslugama, pa je ono izvor radosti, isto tako izvor Božje, nama često nelogične ljubavi. Puno puta smo čuli, kako Božja logika, nije naša logika. Božje izabranje očituje njegovu dobrohotnost i naklonost prema ljudima. Bog tako objavljuje tko i kakav jest.


Kod Pavla se možemo usredotočiti na Krista: „On nas je izabrao u Kristu za sebe od početka svijeta“ (Ef 1,4). Vidimo da Bog u Kristu uzima sve naše ograničenosti, grešnosti, neprihvaćanja i sva zla, te nas poziva na svetost. Kako kaže drugo čitanje, svojom milošću nas zamilova, ponovo u Kristu, Ljubljenome, kako bi nas otkupio njegovom krvlju. Kristova patnja, dakle, postaje spasenje. Poziv svih u Kristu, na svetost, ljubav, trebamo shvatiti kao zajednicu pod djelovanjem Duha. Zajednicu, Crkvu, koja je plod Božjeg poziva, shvatljiva u službi Kristu i njegovu poslanju.Život svakog čovjeka obilježen je Božjom voljom za spasenje, objavljenom u Kristu. Svijest o Božjem pozivu oslobađa nas navezanosti na sebe, a povjerenje u Boga rađa nadu. Izabranje tako postaje navještaj da smo spašeni u Kristu. To je temelj čovjekova dostojanstva i slobode, to potvrđuje današnje drugo čitanje (Ef 1,3-14).Božja inicijativa izabranja i spasenja dolazi samo od njegove ljubavi i slobode, što čini izabranje potpuno nezasluženo. Plan spasenja ostvaren je u Kristovu križu, u svima koji ne odbijaju Božju inicijativu, koji se trude živjeti ono i onako na što su i kako pozvani. Svakako se možemo zapitati kako živimo naše posinovljenje, kako živimo ono na što nas je Bog u svojoj ljubavi predodredio. A sve iz same milosti, iz čiste ljubavi, koja jest zadnji temelj spasenjske Božje volje.


Prema Pavlu, božansko posinovljenje znači baštinu vječnog života. Svakako to ne možemo promatrati bez Božjeg prebivaja u pravedniku, bez mira sa Bogom, bez prijateljstva sa Bogom. Posinovljenje obuhvaća moralnu promjenu, preobraženje naše biti i našeg djelovanja. Posinovljenje od nas zahtjeva živu i djelotvornu vjeru koja se prema vani očituje djelima ljubavi. Drugo čitanje navodi na temeljno pitanje, koliko smo kao posinjeni nalik Ocu? Kvarimo li svojim djelovanjem sliku našeg Oca? Ili se još uvijek moramo nanovo roditi kako bi ispunili uvjet za ulazak u kraljevstvo Božje.

 

s. Dolores Munitić, OP

 

Himna jubileja Reda

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Orebić - Kuća odmora

Jubilej Reda - vijesti

Stranice blažene Ozane

Meditacije

Ave Maria

Dječji vrtić Anđeli Čuvari

Dječji vrtić Blažena Hozana

Dječji vrtić Blažena Hozana - Šibenik