Dominikova duhovnost kao poticaj braći i sestrama Ispis
Ponedjeljak, 07 Kolovoz 2017 04:17

2017-8-7Meditacija u trodnevlju sv. Dominika - treći dan


U traganju za brzim i efikasnim riješenjima vlastitih problema (i to po mogućnosti bez puno muke), neminovno je da se čovjek nađe, između ostalog, i pred cijelom paletom ponude različitih duhovnosti. Danas se zbilja po pojmom duhovnosti ubraja sve i svašta i vrlo je teško razlučiti pravu i autentičnu od „nazovi – duhovnosti“ (možemo je nazvati i surogat – duhovnost). Takvo je stanje nažalost prisutno i u samoj Crkvi. Kako razlikovati te dvije duhovnosti?

Prije svega: autentična duhovnost unutar Katoličke Crkve je čvrsto ukrojenjena u njezinoj tradiciji i odiše razboritošću i staloženošću. Potom je ona prepoznatljiva po trajnom vodstvu Duha Svetoga koji pojedince i zajednice obogaćuje svojim darovima i karizmama kojima oni bivaju osposobljeni živjeti istinski program Evanđelja i na taj način kadri odgovarati na Njegove poticaje, a sve u vidu one Pavlove: „da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine“ (usp. 1 Tim 2, 4)

 

Također je za našu temu važno razlikovati Dominikovu od dominikanske duhovnosti. Prije svega dominikanska duhovnost se stvarala vjekovima upravo po autentičnom življenju programa evanđelja brojnih muškaraca i žena bijeloga Reda, a Dominikova duhovnost je duhovnost jednog čovjeka koja je, rekla bih, svojevrsni prototip i nadahnuće čitavoj kasnijoj duhovnosti Reda propovjednika. No, postavlja se pitanja kakva je to bila Dominikova duhovnost? Po čemu je ona bila posebna, drugačija? Govori li nam ona i danas? Možemo li nam ona u osam stoljeća kasnije biti na poticaj i ohrabrenje u našem hodu prema Cilju?

 

Kada sam razmišljala o Dominikovoj duhovnosti, na um su mi došla dva pojma: kristocentričnost i konkretnost. Pokušat ću ovu svoju misao potkrijepiti i razraditi s nekoliko primjera iz njegova života.


Za Dominika se kaže da je uvijek govorio ili s Bogom ili o Bogu.
Prvo bih se osvrnula na ovaj dio „razgovor s Bogom“. Kao što je razvidno iz „Devet načina molitve svetog Dominika“ (više na: https://www.bitno.net/vjera/devet-nacina-molitve-svetog-dominika/), on je zdušno – čitavim svojim bićem uranjao u molitvu. Dominik je po iskrenom i konkretnom susretu s Gospodinom upoznavao Istinu, ali i ogledao samoga sebe u zrcalu te Vječne Istine. Dominik, tražitelj Istine, ponirao je u Pisma, te posebice u razmatranju Matejeva evanđelja i Pavlovih poslanica nastojao svoj život uskladiti s načelima Kraljevstva Nebeskog. Nije se Dominik rodio svetim! On je po molitvi odnosno susretu s Istinom otkrivao kakav jest – slab, izranjen i krhki čovjek sa svim nedostatcima, manama i grijesima. On time nije bivao obeshrabren jer je u toj istoj molitvi otkrivao kakvav jest u Božjim očima te je nastojao, surađujući s Božjom milošću, restaurirati sliku Božju u sebi boreći se tako protiv vlastitih grijeha i neurednih sklonosti. Upravo se po tim borbama Dominik posvećivao. Bio je duboko svjestan koliko je Onaj, koji sebe nazva Putom Istinom i Životom (usp. Iv 16, 4) nasušno potreban svakome čovjeku. Upravo zbog toga držim da je Dominikova duhovnost duboko kristocentrična. Jedino u istinskom susretu s Istinom čovjek može započeti tešku, ali i lijepu avanturu svrhovitog života. Stoga ne čudi da je upravo pojam „Veritas“ („Istina“) postao geslo novoosnovanog Reda.


„Kada nije razgovarao s Bogom govorio je drugima o Bogu“. Ne držim da je Dominik bio neki fanatik koji je opsjedao ljude lažnim zanesenjaštvom te ih obasipao neautentičnim (neproživljenim) frazama o Bogu i njegovoj ljubavi. Da je bio takav zasigurno ne bi imao toliko uspjeha u u propovjedanju Istine onima koji su bili zatrovani lažju katarskog nauka. Sudeći po opisu dominikanke s. Cecilije koja je istaknula kako je „Dominikov pogled odsijevao sjajnom svjetlošću koja je nadahnjivala poštovanje i ljubav svih“, možemo zaključiti kako je sama njegova pojava bila svojevrsno svjedočanstvo o prisutnosti nečeg nadnaravnog (misitičnog) u njegovoj nutrini. A takav čovjek je intrigantan drugima posebno ukoliko je, poput Dominika, posjedovao znanje o dubokim čovjekovim čežnjama srca kao i potrazi za njihovim ispunjenjem, što je Dominik poznavao upravo zbog vlastitog iskustva. To je njegovu duhovnost činilo zbiljski konkretnom.


Vjerujem da se upravo zbog svog bliskog odnosa s Gospodinom, koji je ustrajno gradio još od djetinstva, Dominik profilirao kao čovjek poslušan Duhu. Njegova vjernost molitvi (susretu s Gospodinom) i ustrajnost u odricanju (neugađanju sebi) učinila ga je izrazito duhovno tankoćutnim. Izoštrivši duhovna osjetila bio je kadar pravovaljano razlučivati i preopoznavati poticaje Duha Svetoga te srčano na njih odgovarati. Onaj tko prisno prijateljuje s Bogom ne može ne odgovoriti na Njegove milosne poticaje. Zbog toga je Dominik, raspaljen ognjem ljubavi Duha Svetoga, izgarao za spasenje duša. Držim da je važno istaknuti kako je Gospodin darovao Dominiku na njegovom putu prijatelja s kojim je dijelio iste ideale, koji je jednako tako bio zaljubljenik u Istinu, poslušan poticajima Duha Svetoga. Biskup Diego i Dominik su temeljili svoj bratski odnos na čvrstoj, duhovnoj Stijeni držeći se one Pavlove: „izgrađujte jedan drugoga“ (usp. 1 Sol 5, 11). Dokaz da je njhovo prijateljevanje bilo istinsko upravo je činjenica da su zajednički, srčano zasukali rukave na njivi Božjoj i dali se na propovjedanje Istine među hereticima onoga vremena te su zajedno radili na osnivanju Reda koji bi za svoj apostolat imao upravo propovjedanje. No, nažalost prije nego je ta ideja potpuno realizirana Diego je umro što je za Dominika bila velika kušnja jer je ostao bez duhovnog prijatelja, ali i bez potpore i pomoći u realizaciji nadahnuća koje im je Duh Sveti stavio u srce. Nizale su se poteškoće vezane za osnivanje novog Reda. Osobno držim da je Dominik zasigurno u tom periodu svojega života proživljavao duboku patnju tamne noći duha, odnosno lišenosti svega – u čemu je na velikoj kušnji bila njegova ljubav i vjernost. No, pošto nemamo ništa zapisano iz njegova pera, možemo samo nagađati što se doista događalo u njegovoj nutrini. Znamo samo jedno – Red je na koncu osnovan i odobren od crkvenih poglavara, a njegovi članovi su se zdušno posvetili povjerenom apostolatu. I Dominik je, nakon osnutka Reda, nastavio svoj apostolski rad – bivajući tako jednim od braće (ne uzdižući se iznad koga). Vjerujem da je Dominik, držeći se „onoga do čega je dostigao“ (usp. Fil 3, 16) ostao vjeran i onda kada je bilo teško, kada se činilo nemoguće. Vjerovao je Gospodinu i onda kada je bilo „protiv svake nade“ (usp. Rim 4, 18) što je na koncu Gospodin obilno blagoslovio.


Dakle kako, na temelju sveg iznesenog iz Dominikova života, odgovoriti na pitanje: Ima li doista njegova duhovnosti toliku snagu i dubinu da i danas potakne i ohrabri nečije srce na istinsko nasljedovanje Istine?
Vjerujem da upravo današnjem čovjeku o kojemu je bilo govora u uvodu ovog razmišljanja, Dominikova duhovnost može doista pomoći u njegovu traganju. No prije svega se treba zapitati: „Jesam li spreman, poput Dominika, ludo čeznuti za Istinom u vlastitom životu – makar sve morao staviti na kocku – jer želim biti istinski ispunjen, sretan i živjeti svrhovitim životom?“, „Jesam li spremna na bolne susrete sa samim sobom u Istini – samospoznajom u svijetlu Božje riječi?“, „Jesam li spreman ići korak dalje i zasukati rukave te, vođen i jačan milošću Božjom, zapodjenuti borbu sa samim sobom stajući tako na kraj vlastitom neurednom i mlakom življenju (ili bolje rečeno životarenju)?“, „Jesam li konačno spreman dopustiti da Gospodin dotakne moje srce i ozdravi moju ljubav kako bih istinski izgarao za spasenjem svih?“, „Jesam li spreman dati samoga sebe Gospodinu na raspolaganje ,bez imalo zadrške, kako bi me upotrijebio za ostvarenje Svog nauma širenja Kraljevstva Nebeskog u mojoj obitelji, zajednici, sredini, gradu, domovini?“. Ukoliko si doista spreman, onda te Dominikova duhovnost može itekako nadahnjivati i hrabriti na tvom putu!


s. Josipa Otahal OP

 

Himna jubileja Reda

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Orebić - Kuća odmora

Jubilej Reda - vijesti

Stranice blažene Ozane

Meditacije

Ave Maria

Dječji vrtić Anđeli Čuvari

Dječji vrtić Blažena Hozana

Dječji vrtić Blažena Hozana - Šibenik