Skip to content

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI KORČULA

Natječaj za radno mjesto

DJEČJI VRTIĆ ANĐELI ČUVARI Cvjetno naselje 24/a KORČULA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće

Dan kruha u vrtiću

U srijedu 20. listopada obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. O kruhu smo slušali i pjevali, pokušali ga i umijesiti, a ono što smo kod kuće ispekli, donijeli smo

Proslava Dana kruha u vrtiću

U srijedu, 14. listopada, obilježili smo u našem vrtiću Dan kruha. Prethodnih smo dana čitali i pjevali o kruhu, bojali i mijesili tijesto i trudili se biti dobri kao kruh.

Najnovije upute HZJZ-a za predškolske ustanove

Najnovije preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo možete pročitati na linku

Korizmene aktivnosti u vrtiću Korčula

Vrijeme korizme u našem vrtiću započeli smo aktivnostima kojima kod djeteta potičemo rast u ljubavi i suosjećanju prema bližnjima i prema Bogu. Promatrajući i otkrivajući proljetno buđenje, promatramo i uživljavamo

Dječji vrtić Anđeli Čuvari je privatni katolički dječji vrtić kojeg su osnovale sestre Dominikanke kongregacije svetih Anđela Čuvara 2002. godine u Korčuli.

Dječji vrtić provodi redoviti 10-satni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, obogaćen Programom katoličkog vjerskog odgoja.

Vrtić polaze djeca u dobi od navršene godine života do polaska u školu te su raspoređena u 5 odgojnih skupina: jaslice, starija jaslička, mlađa vrtićka, vrtićka i predškolci