Skip to content

DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA ZAGREB

Natječaj

DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA 2 10 000 ZAGREB   KLASA: 112-01/21-01/01 URBROJ: 251-626-01-21-01 Zagreb, 18.01.2021.   NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa   Na temelju  članka 26.

Humanitarna akcija DV Blažena Hozana

DV Blažena Hozana u Zagrebu sudjelovao je u humanitarnoj akciji za Caritasovu socijalnu samoposlugu

Video igrokaz naših vrtićanaca

Katehetska škola za odgojitelje u vjeri održana je 14. studenoga 2020. putem interneta. Tema je bila: Uloga baka i djedova u vjerskom odgoju djece. U programu stručnog skupa prikazan je

DV Blažena Hozana ponosan na vrhunske mlade sportaše

Sjajni rezultati mlade hrvatske skijašice Zrinke Ljutić potaknuli su nas na promišljanje o razvojnom putu mladih sportaša.

Dječji radovi na temu svetosti

Jednog dana uđe otac sa sinom u crkvu. Dječak se zaustavio promatrajući velike vitraje na pokrajnjim zidovima. Kroz njih su prodirale sunčeve zrake i ispunjale crkvu prekrasnim bojama. Dijete upita

Zahvala za kruh i plodove zemlje

Dan zahvalnosti za plodove zemlje i blagoslov kruha u vrtiću proslavili smo 20. listopada 2020. Uz molitvu, blagoslov i blagovanje kruha zahvalili smo Bogu na svim plodovima i darovima kojima

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA je privatni katolički vrtić čiji je osnivač Vrhovna uprava sestara Dominikanki Kongregacije Svetih Anđela Čuvara sa sjedištem u Korčuli.

Dječji vrtić djeluje  na dvije lokaciji,  u Zagrebu, Centralni objekt, na adresi, Trg kardinala Franje Šepera 2, i u Podružnici u Šibeniku, na adresi Velimira Škorpika 8.

Centralni objekt u Zagrebu, Trg kardinala Franje Šepera 2, odgojnu djelatnost obavlja  u šest odgojno-obrazovnih skupina:

  • 2 jasličke odgojne skupine
  • 4 vrtićke odgojne skupine

 

Podružnica u Šibeniku, Velimira Škorpika 8, odgojnu djelatnost obavlja  u četiri odgojno-obrazovne skupine:

  • 1 mješovita jaslička skupina
  • 3 mješovite vrtićke skupine

 

U Zagrebu  vrtić se nalazi  u sklopu samostana sestara dominikanki u zagrebačkom Trnju. Dominikanska karizma je služenje ISTINI, a istina se posreduje ljubavlju i uvažavanjem svakog čovjeka. Na osobit se način ona  ostvaruje u odgoju ljudske osobe, počevši od najranije dobi.

Sestre dominikanke su otvorile samostan u Trnju 1938., a sustavnim odgojem djece počele su se baviti od 1972.godine.
Iako se ispočetka odgojni rad odvijao u skromnim materijalnim uvjetima, sestre su svojom zauzetošću  djeci pružale ljubav i mogućnost cjelovitog rasta te na taj način nastojale roditeljima pružati pomoć u brizi za sigurnost i odgoj njihove djece.

Vrtić u Zagrebu od 1998. djeluje kao javna ustanova od kada je upisan u sudski registar.

Podružnica u  Šibeniku registrirana je u srpnju 2016. godine a vrtić je započeo s radom 01.rujna 2016. godine.