UPIS U VRTIĆ

Poštovani roditelji,

Grad Šibenik u suradnji s dječjim vrtićima na administrativnom području grada Šibenika provodi e- upise  Ovaj projekt koji je započeo 2018.god. omogučit će jednostavniji i napredniji sustav za prijavu djece u vrtić.

Kako krenuti s prijavom u sustav eUpisi?

Kada se objavi natječaj za upis djece na području Grada Šibenika  Sustavu e-Upisi moći ćete pristupiti putem linka https://eupisi.sibenik.hr

Svaki roditelj da bi elektronski prošao upis djeteta u jaslice ili vrtić morat će proći registracijski proces ovim redosljedom:

 1. Otvaranje web stranice na kojoj se nalaze osnovne informacije o proceduri za otvaranje korisničkog računa.
 2. Unos općih podataka (koje sustav pamti )

– ime

– prezime

– korisničko ime

– inicijalna lozinka

– aktivna e-mail adresa

 1. Po završetku popunjavanja sktivacijskog procesa, koristite tipku spremi. Zatim vam sustav na mail adresu koju ste naveli u prijavi šalje aktivacijski link.
 1. Po otvaranju linka za aktivaciju iz maila koji vam je sustav poslao potrebno je unjeti korisničko ime i lozinku koju ste sami definirali u prijavi.

Nakon ovog koraka prijavljeni ste u sustav.

Nakon prijave u sustav imate mogućnost pregleda detaljnih uputa kako nastaviti sa prijavom djeteta u vrtić.

 Za sva tehnička pitanja za upise preko aplikacije roditeljima će biti omogućena podrška preko besplatnog telefona naznačenog na ulazu u aplikaciju.

Kako upisati dijete u vrtić Bl.Hozana

U Vrtić se primaju predškolska djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Pravo upisa djece u DV Bl.Hozana imaju građani koji imaju prebivalište u Gradu Šibeniku. Ostali građani koji imaju prebivalište izvan Grada Šibenika imaju pravo upisa djece u DV Bl.Hozana pod uvjetom da plaćaju punu ekonomsku cijenu boravka djeteta u Vrtiću ili da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj imaju prebivalište prihvati plaćanje participacije u cijeni boravka za njihovo dijete, a to se regulira ugovorom o međusobnim pravima i obvezama.

Roditelj/skrbnik s administrativnog područja grada Šibenika upisuje dijete putem sustava eUpisa u dječje vrtiće, link https://eupisi.sibenik.hr/ 

U tijeku upisnog postupka, roditelj/skrbnik je obavezan uz prisutnost djeteta obaviti inicijalni razgovor.

Inicijalnom razgovoru prisustvuje barem jedan od roditelja i članovi stručno-razvojne službe Vrtića.

Sve potrebne informacije i obrasce koje je potrebno ispuniti nalaze se na web stranici vrtića, ili ih osobno možete preuzeti u upravi vrtića.

Također sve informacije možete dobiti putem telefona:

098/1864 188 (voditeljica vrtića)

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Rodni list djeteta (preslika),
 • Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja i dijete (uvjerenje ne smije biti starije od 6 mjeseci),
 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić
 • Preslika iskaznice imunizacije
 • Obrazac za inicijalni razgovor  (izdaje Vrtić) – preuzeti u Vrtiću ili sa web stranice Vrtića

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • Elektronski zapis sa HZMO-a  kao dokaz o zaposlenju oba roditelja (umjesto radne knjižice); Potvrda o statusu redovnog studenta (ovjerava Visoko učilište), Rješenje o invalidnosti za invalide Domovinskog rata (izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje)
 • Rodni listovi ostale malodobne djece (preslika): prednost upisa imaju braća i sestre
 • Za dijete s teškoćama u razvoju –  rješenje/nalaz i mišljenje Centra za socijalnu skrb i/ili druga  medicinska dokumentacija
 • Dokaz o statusu samohrane/jednoroditeljske obitelji: smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog  roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, pravomoćna presuda o razvodu braka
 • Potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete uzeto na skrb i uzdržavanje u udomiteljsku obitelj
 • Preporuka Centra za socijalnu skrb za smještaj djeteta u vrtić
 • Rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave za dijete koje zajedno s roditeljima živi izvan područja grada Šibenika

KUTAK ZA RODITELJE

RITAM DANA DJECE U VRTIĆU  
 • Od 6:30 do 7:30 dežurstvo -jutarnje okupljanje djece (za roditelje kojima je potrebno),aktivnosti po izboru djece
 • Od 7:45 do 8:30: doručak
 • Od 8:.30 do 10:00 sati: organizirane aktivnosti na razini skupine, manjih skupina, individualno ili na razini vrtića slijedeći plan i program odgojitelja
 • Od 10:00 do 11:10 /11:40: voćni obrok, boravak djece na zraku ili slobodna igra u sobi po izboru djece (ovisno o vremenskim uvjetima)
 • Od 11:15 do 11:45 ručak za jaslice i dvije mlađe vrtćke skupine, starija vrtićka ima ručak u 11:45-12:15.
 • Od 12:30:dolazak djece u poslijepodnevnu smjenu
 • Od 12:00 do 14:15:dnevni odmor djece
 • Za djecu koja ne odmaraju tihe aktivnosti po izboru djece i odgojitelja
 • Od 14:15 do 15:00 užina, aktivnosti po izboru djece, boravak na zraku, odlazak kući
 • Od 16:00 do 16:30 dežurstvo (za roditelje kojima je potrebno).
 • Aktivnosti za djecu u smjenskom radu vrtića
 • 18:00 večera
 • 0d 19:00 odlazak kući
KUĆNI RED VRTIĆA.PDF    

DJEČJI VRTIĆ BLAŽENA HOZANA ŠIBENIK – O VRTIĆU

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA sestara dominikanki u Šibeniku je podružnica istoimenog zagrebačkog vrtića, nalazi se u sklopu Katoličkog školskog centra.

Ideja oca biskupa Ante Ivasa bila je otvaranje katoličkog vrtića uz Katoličku osnovnu školu, koja se ostvarila otvaranjem podružnice 20.08. 2016.

Vrtić je blagoslovio novoimenovani biskup Tomislav Rogić, a zašpočeo je s radom 1.9. 2016. sa dvije skupine, a sada ima 4 skupine djece.
Dominikanska karizma je služenje ISTINI, a istina se posreduje ljubavlju i uvažavanjem svakog čovjeka. Na osobit se način ostvaruje u odgoju ljudske osobe, počevši od najranije dobi.

Dječji vrtić BLAŽENA HOZANA, podružnica u Šibeniku provodi 10-satni program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu.

DV BLAŽENA HOZANA je katolički privatni vrtić. Odgojno-obrazovni rad odgojitelji prožimaju religioznom dimenzijom, koja je vrlo važna u cjelovitom razvoju osobe, jer :

– Dijete je spontano, otvoreno transcendentnome i religioznosti
– Dijete ima sposobnost čuđenja i divljenja
– Mašta, intuicija, znatiželja i spontanost omogućuju stvaranje  autentičnih odnosa s drugima, a na poseban način s Bogom
– Pravo djeteta na slobodu misli, savjesti i vjere
– Potreba za cjelovitim odgojem

CILJ
Promicanje cjelovitog razvoja djeteta u skladu s njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima, osposobljavajući ga za otkrivanje i oblikovanje života u odnosu na sebe, drugoga i Boga.

ZADAĆE kojih se držimo u odgojno-obrazovnom radu:
– Zadovoljavanje bioloških potreba djeteta
– Odgoj za ljudske i kršćanske vrjednote
– Promicanje stvaralačkih osobina djeteta
– Ostvarenje samostalnosti i kompetencija
– Osigurati kvalitetu življenja razvijajući temeljne odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu
– Odgoj za odgovorno ponašanje
– Kvalitetan odnos s drugima, posebno s različitima

ODGOJNE SKUPINE:
– 1 mješovita jaslička odgojna skupina
– 3 mješovite vrtićke odgojne skupine

PROGRAMI
DV BLAŽENA HOZANA provodi primarni desetsatni program obogaćen programom katoličkog vjerskog odgoja predškolske dobi, program predškole kroz redoviti desetsatni program.

Programom potičemo:
– tjelesni razvoj socio-emocionalni razvoj
– intelektualni razvoj
– socijalni razvoj
– duhovni razvoj

Uz redoviti program, program predškole koji se provodi unutar redovitog desetsatnog programa namijenjen djeci koja su uključena u redoviti program, ponuđeni su i kraći programi, tečajevi koji se ostvaruju dva puta tjedno (za djecu od navršene 4 godine života)
– kraći sportski program
– engleski jezik
– zbor

RADNO VRIJEME VRTIĆA:

Od 6:30 do 16:30 sati

Smjenski rad vrtića od 6:30-16:30 ili popodne od 12:00-20:00 sati

Djelatnici DV Hozana podružnica u Šibeniku:

 • Voditeljica
 • 2 stručna suradnika: pedagoginja i edukacijska rehabilitatorica
 • 8 odgojiteljica + 2 odgojiteljice na zamjenama
 • 3 spremačice + 1 na zamjeni
 • 1 administrativni djelatnik – servis služba
 • Viša medicinska sestra – volonter