Nakon pet godina stanke 17. rujna u Bjelovaru održan je Susret hrvatske katoličke mladeži na kojem su mladi mogli između 12 i 15 sati posjetiti ”Sajam zvanja”, a među redovničkim zajednicama koje su se predstavljale na njemu, bili smo i mi, dominikanke i dominikanci. Kongregaciju sestara dominikanki predstavljale su s. Marta Turi i s. Manes Puškarić, a Hrvatsku dominikansku provinciju fr. Mislav Matijašić i fr. Kristijan Zelić. Zajedno smo mladima ponudili raznovrsna izdanja Dominikanske naklade Istina, sličice sv. Dominika, sv. Katarine Sijenske, bl. Augustina Kažotića, bl. Ozane Kotorske, Gospe od Ružarija, straničnjake, krunice koje je izradila s. Marta (a koje je također izrađivala i na našem štandu) te ribice koje je izradila s. Trpimira Barišić. Da je naš Red živ i ima budućnost, te da su sv. Dominik i sveci našega Reda itekako dragi mladima dokazalo je to što smo sve što smo imali podijelili mladima, a to je bilo zaista puno knjiga i sličica! Drago nam je što smo mogli i ovim putem posvjedočiti ljubav sve naše braće i sestara prema Redu, jačati naše međusobno zajedništvo te širiti dominikansku duhovnost u našem Narodu, jer ti mladi, ne samo da će rado čitati o našim svecima, već su sami rekli da će mnogo toga ponijeti svojim roditeljima, bakama i djedovima!

s. Manes Puškarić

Preporučamo