Ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Ne voli se ono što se posve ne poznaje, ali ako barem u nekoj mjeri zavolimo što poznajemo, sama ljubav produbljuje i upotpunjuje našu spoznaju, kaže sveti Augustin. Ukoliko napredujemo u ljubavi koju nam u srca ulijeva Duh Sveti, tada će nas Duh upućivati u svu Istinu.

Psalmist moli: Vodi me, Gospodine, na svojemu putu i hodit ću u Istini Tvojoj.

Nema veće radosti od radosti osobe koja živi u Bogu. Osoba koja je u Bogu u miru je sa sobom. Netko je jednom rekao: Mir je radost koja počiva. Radost je mir koji pleše. Što su za mene radost i mir, imam li ih, kakvi su?

Božja mudrost kaže: Gospodin me stvori kao počelo svoga djela i moja su radost djeca čovjekova. Pouzdajem li se samo u naravne sposobnosti? Kada i kako odbijem prisutnost i pomoć Duha Svetoga?

Bog je Trojstvo u Jedinstvu. Otac, Sin i Duh Sveti su u ljubavi, dijele istinu i sve što jesu. A ja, kako ja živim? Je li zajednica u kojoj jesam, u kojoj živim ispunjena ljubavlju i istinom? Pozvani smo biti živa slika Presvetog Trojstva u ovome svijetu.

Budimo mudri u dobru, otporni prema zlu.

Presveto Trojstvo koje nam se otkriva u otajstvima ‘stvaranja, otkupljenja i posvećenja’ te nas osnažuje krepostima ‘vjere, nade i ljubavi’, molimo s papom Franjom:

Vječni i Trojedini Bože, danas ti se potpuno posvećujem. Neka ti svi moji dani daju neprekidnu hvalu, moje ruke pokreću u ritmu tvojih poticaja, moja stopala budu brza u tvojoj službi, moj glas neka ti stalno pjeva, moje usne navještaju tvoju poruku, moje te oči svugdje vide, a moje uši budu prilagođene tvojim nadahnućima. Neka moj razum bude ispunjen tvojom mudrošću, moja volja pokrenuta tvojom ljepotom, moje srce neka bude oduševljeno tvojom ljubavlju, moja duša preplavljena tvojom milošću. Daj da svako moje djelovanje bude učinjeno na tvoju veću slavu i napredak moga spasenja. Amen.

s. Mirjam Peričić OP

Preporučamo